/Blog Apeldoorn IT
Blog Apeldoorn IT2018-05-04T09:09:48+00:00

Partner Apeldoorn-IT: Le Blanc Advies

Enkele vragen aan Joost Gordijn, directeur van Le Blanc Advies.
Le Blanc Advies is een groeiend consultancy bedrijf met een 40-tal hoog opgeleide business analisten en architecten. Deze professionals voeren opdrachten uit bij groot zakelijke organisaties in diverse sectoren waaronder de overheid, nuts en financiële instellingen. Het gaat hierbij om het realiseren van strategische keuzes waarbij bedrijfsprocessen en informatievoorziening een prominente rol spelen. Waarbij ons motto is: Eerst goed denken dan het juiste doen en al doende blijven nadenken. Kortom de combinatie van denkkracht en daadkracht.

Daarnaast verzorgt de Le Blanc Academy cursussen en diploma trajecten op gebied van Business Analyse en Architectuur. Zowel in-company als ‘open rooster’.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Vanaf de oprichting van Le Blanc ben ik als manager betrokken. Sinds eind 2018 als directeur. Ik krijg energie als in ons bedrijf plezier en prestatie bij elkaar komen. Daar werk ik, mijn team en onze professionals elke dag aan. In een goede sfeer kijken hoe het beter kan en dat ook voor elkaar krijgen. Dat geldt op individueel niveau, de professionele ontwikkeling van een consultant faciliteren, en op bedrijfsniveau. Het is zo gaaf als je dat terug krijgt direct of indirect.

Waar ik elke keer weer blij van word is wanneer ik zie hoe de consultants hun passie, kennis en kunde van het vak via de Le Blanc Academy overdragen aan onze vakgenoten.

Waarom is Le Blanc Advies partner geworden van Apeldoorn IT?
Le Blanc heeft een langdurige relatie met de ‘founding fathers’ van Apeldoorn IT, de Belastingdienst en het Kadaster. Wij werken graag mee met ieder initiatief om onze know-how in te brengen die leidt tot betere oplossingen en projecten. Hoewel de lokale arbeidsmarkt issues voor ons niet van belang zijn, zien wij wel de meerwaarde ervan.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Het is een mooi geheel van goede bedrijven. Voor ons is de kennisdeling en het netwerk belangrijk. Het horen van ervaringen van andere bedrijven werkt vaak inspirerend.

Welke rol speelt Le Blanc Advies hier in?
Le Blanc speelt een actieve rol in de kennisdeling. Bij veel kennissessie hebben wij een inbreng geleverd.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Le Blanc Advies over 5 jaar? Ambitie?
Over 5 jaar weet iedereen dat de beste business analisten en architecten te vinden zijn bij Le Blanc. En dat als je een goede of betere business analist of architect wil worden dat de Le Blanc Academy uitstekende leertrajecten biedt.

Met betrekking tot Apeldoorn IT ga ik geen uitspraak doen. Zodra ze mee kan bewegen met de veranderende behoefte van de leden is er bestaansrecht. Hoe die weg zal lopen dat zal de tijd uitwijzen.

11-7-2018|0 Comments

Partner Apeldoorn-IT: Kadaster

Apeldoorn IT heeft meerdere partners. Een van haar partners is het Kadaster.

Wij vroegen Ruud Dijkman, IT manager bij het Kadaster, een van onze partners, enkele vragen.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Ik ben Ruud Dijkman, IT manager bij het Kadaster. Ik ben woonachtig in Apeldoorn. Momenteel ben ik 7 jaar werkzaam binnen het Kadaster. Daarvoor ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij de Belastingdienst. Via Apeldoorn-IT ben ik destijds overgestapt naar het Kadaster.

Waarom is het Kadaster partner geworden van Apeldoorn IT?
Het Kadaster is met zijn Directie IT al vele jaren gevestigd in Apeldoorn. Kadaster is een partner van het eerste uur. Destijds was de voornaamste reden om Apeldoorn als IT stad aantrekkelijk te maken met als doel het aantrekken van personeel.  In de loop der jaren zijn daar verschillende redenen bijgekomen zoals mobiliteit en kennisdeling. Deze redenen staan nog steeds overeind. Maar ook gezien de actuele trend naar meer denken in platform en ketens zien we ook dat dit platform heel relevant is op het gebied van innovatie. Als middelgrote werkgever in de stad vind ik het ook heel normaal om iets terug te geven aan de gemeente waar je gevestigd bent.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
In Apeldoorn zitten relatief veel IT bedrijven wanneer je kijkt naar de landelijke gemiddelden. Deze bedrijven staan allemaal voor dezelfde uitdagingen. Op het gebied van kennis bijvoorbeeld. Kennis is momenteel heel makkelijk te vinden via internet en andere kanalen. Echter door onze kennis te bundelen, ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten groeien we in mijn ogen als IT bedrijven naar een hoger niveau. De antwoorden op veel van je vragen vindt je gewoon in Apeldoorn.

Ik ervaar Apeldoorn IT als een ongedwongen samenwerkingsverband waarbij de intrinsieke motivatie van de partners hoog is. Dit resulteert in goed lopende kennisgroepen en mooie events zoals bijvoorbeeld het aanstaande Apeldoorn IT congres op 15 november op het Zwitsal terrein.

Welke rol speelt het Kadaster hier in?
Als Kadaster zijn we een stabiele factor en een actief lid binnen het platform. Doordat het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan is zitten we heel onafhankelijk in het platform. We delen veel kennis doordat we in alle kennisgroepen goed vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden veel events binnen de IT directie Kadaster opengesteld voor alle partners. Een mooi voorbeeld was de gezamenlijke Innovation Friday in november 2017. Op dit event werd het Apeldoorn dekkende open Lora netwerk geopend. Tijdens het event werd er een dag gewerkt door combinaties van Apeldoornse IT bedrijven aan innovatieve oplossingen met het thema Lora / Internet of Things.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en het Kadaster over 5 jaar? Ambitie?
Ieder bedrijf wordt een IT bedrijf. Het IT component zal alleen maar groter worden binnen bedrijven. De beroepsbevolking van IT’ers in andere steden zal derhalve ook groeien. Als Apeldoorn IT zullen we onze ambities nog hoger moeten stellen om Apeldoorn als IT stad te gaan of blijven zien. Ik zie Apeldoorn in de nabije toekomst als het nieuwe Silicon Veluwe van Nederland met een focus op bijvoorbeeld het test -of simulatiecentrum van Nederland.

 

4-7-2018|0 Comments

Partner Apeldoorn-IT: Saab

Apeldoorn IT heeft meerdere partners. Een van haar partners is Saab.

Wij hadden een kennismaking met Jan Terlouw, de landenmanager voor Nederland.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Sinds 1 januari 2018 ben ik voor Saab de landenmanager voor Nederland, wat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor business development en marketing & sales in Nederland. Daarnaast zit ik in de directie van Saab Nederland. Daarvoor was ik Algemeen Directeur van onze Saab-vestiging in Apeldoorn en Hoofd van het Marine Traffic segment. Onze vestiging in Apeldoorn is wereldwijd marktleider op het gebied van Air Traffic Control voor luchthavens en Vessel Traffic Management voor havens, langs waterwegen en voor kustwachten. Ik ben mijn loopbaan begonnen bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium waar ik met onder andere heb beziggehouden met onderzoek naar Air Traffic Management en ontwerptechnieken voor vliegtuigbesturingssystemen.

Waarom is Saab partner geworden van Apeldoorn IT?
Saab is al jaren partner van Apeldoorn IT, omdat we de ontwikkeling van ICT in Apeldoorn een warm hart toedragen, mede omdat een belangrijk aspect van ons werk de ontwikkeling van software is. We zijn gericht op samenwerking en hebben belang bij een interessante werkomgeving voor onze medewerkers.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Het aantal IT-organisaties in Apeldoorn dat hoogwaardige softwareproducten maakt is relatief hoog. Het kunnen delen van de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig is lijkt mij waardevol voor de aangesloten bedrijven. Apeldoorn IT verbindt deze organisaties en creëert daardoor kritische massa voor ontwikkelingen die voor onze samenleving van belang zijn.

Welke rol speelt Saab hier in?
Saab heeft in het verleden binnen Apeldoorn IT onder andere meegewerkt aan kennisoverdracht en samenwerking op het gebied van Human Resources. Omdat Saab de komende jaren vanuit de vestiging in Apeldoorn een bredere portfolio aan de Nederlandse markt zal gaan aanbieden staat meewerken aan een goed vestigingsklimaat in deze regio voor Saab en andere IT-bedrijven hoog op onze agenda. We willen ook helpen om het leuk en interessant te maken voor onze medewerkers hier te werken en om makkelijk in contact te kunnen komen met vakgenoten van andere organisatie in deze buurt over interessante onderwerpen die we in ons werk tegenkomen.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Saab over 5 jaar?
De ambitie van Gemeente Apeldoorn om van Apeldoorn een vooraanstaande IT-stad te maken, onder andere door versterking van het onderwijs op dit gebied en het aantrekken van meer bedrijven, wordt door Saab van harte ondersteund. Inhoudelijk gaat onze interesse uit naar iets dat alle bedrijven nu en in de toekomst zou kunnen verbinden: het vakgebied simulatie. Focus op simulatie zou Apeldoorn de kans kunnen geven om zich op IT-gebied te onderscheiden van andere IT-kernen in de wereld. Simulatie is een onderwerp dat in de toekomst steeds belangrijker zal worden, onder andere om ontwikkelingen te kunnen versnellen en inzichtelijk te maken hoe ze in een groter geheel kunnen werken. Dit is in mijn ogen voor alle organisaties die bij Apeldoorn-IT zijn aangesloten belangrijk.

Apeldoorn IT is trots op een partner als Saab en wat ons betreft blijven we nog heel lang aan elkaar verbonden.

16-5-2018|0 Comments

Partner Apeldoorn-IT: Gelre Ziekenhuizen

Apeldoorn IT heeft meerdere partners. Een van haar partners is Gelre Ziekenhuizen.

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Ook zijn er buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Er werken ruim 3.500 medewerkers, 300 medisch specialisten en 300 vrijwilligers. Samen biedt Gelre een breed palet aan onderzoek, diagnosestelling en (na)behandeling.

Wij spraken met Andre Zandberg, manager ICT van Gelre Ziekenhuizen.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Andre Zandberg en ben Manager ICT van Gelre ziekenhuizen. Als arts met een bedrijfskundige achtergrond versta ik de taal van de verschillende disciplines binnen de zorg en weet ik de verbinding te leggen tussen de actoren en ICT. Mijn persoonlijke doel is Gelre ziekenhuizen en de regio Apeldoorn regio door de digitale transitie binnen de zorg te begeleiden.

Waarom is Gelre partner geworden van Apeldoorn IT?
Lokale samenwerking en kennisdeling van ICT professionals bevordert de ontwikkeling en het werkplezier van de huidige medewerkers. Het aantrekken van nieuwe medewerkers van buiten Apeldoorn, met kennis van de nieuwe technieken in een krappe arbeidsmarkt, blijkt moeilijk. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we de lokale arbeidsmobiliteit vergroten en vormen we een aantrekkelijk werkgebied voor ICT-ers.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Gemeenschappelijke visie dat we alleen door samenwerking aantrekkelijk blijven voor ICT-ers om in Apeldoorn te komen en blijven werken.

Welke rol speelt Gelre hier in?
Op dit moment een bescheiden, nog verkennende rol.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Gelre over 5 jaar?
Als trekkende en verbindende kracht van initiatieven op het raakvlak tussen ICT en Zorg.

Apeldoorn IT is trots op een partner als Gelre Ziekenhuizen en wat ons betreft blijven we nog heel lang aan elkaar verbonden.

3-5-2018|Reacties uitgeschakeld voor Partner Apeldoorn-IT: Gelre Ziekenhuizen

IT belangrijke factor in de digitale transformatie

Om te beginnen wil ik me kort even voortellen.
Ik ben Perry Willering, 44 jaar en namens KPN lid van de stuurgroep van Apeldoorn IT. Woon niet in Apeldoorn maar vanuit ons pand aan de Fauststraat mag ik als sectordirecteur leiding geven aan KPN’s salesorganisatie voor de zakelijke markt dat zich richt op de sectoren maakindustrie, bouw, transport&logistiek, Agri en food. KPN is al vanaf de eerste uren verbonden aan Apeldoorn IT (eerst nog vanuit Pink Roccade /Getronics). Zelf ben ik ingestapt in 2015.

Van facilitair naar strategisch speerpunt
Apeldoorn IT: Een mooi initiatief tussen overheidsinstellingen en het bedrijfsleven waarlangs je op een mooie manier de ontwikkelingen in het IT speelveld terug kunt zien.

Ging het in the early days over “IT voor IT” nu praten we over de rol van IT als belangrijke factor in de digitale transformatie.  Van facilitair naar een item dat op de strategische agenda van elke onderneming moet staan. IT inzetten om je onderneming wendbaarder te maken of nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Wat doe je zelf en wat met partners? Waar en hoe begin je?

Vanuit de gesprekken die ik namens KPN met bedrijven heb, zie ik de digitale transformatie vorm krijgen langs drie assen:

  • Medewerkers in staat stellen optimaal te presteren
  • Klantinteractie en klantbeleving verbeteren
  • Processen optimaliseren door via digitalisatie de slagkracht te verhogen.

Vanuit de verschillende achtergronden en rollen binnen Apeldoorn IT kijkt iedereen hier anders tegenaan en ontstaan mooie gesprekken. Zo wordt telkens een volgende stap gezet en ontstaan mooie initiatieven als het Apeldoorn IT congres van vorig jaar en de ontwikkeling van de samenwerking met andere netwerkgroepen in de crossover sessies, die steeds concreter worden.

De kracht van de crossover
De digitale transformatie lijkt over technologie te gaan. Natuurlijk is technologie van groot belang maar de echte verandering zit in mensen en de manier waarop we samenwerken en ondernemen en natuurlijk helpen de IT ontwikkelingen daarbij. De mate van een goede samenhang tussen mensen, processen en technologie bepaalt de mate van het succes van de verandering. Het gesprek tussen de IT afdeling en “de business” is daarom cruciaal. Ik geloof daarom sterk in de kracht van de crossover sessies waarin Apeldoorn IT participeert. Vanuit de sessies met zorginstellingen zijn al concrete initiatieven voortgekomen. Laten we kijken of er nieuwe crossovers te ontwikkelen zijn.

4-5-2017|0 Comments

Van vaag naar krachtig netwerk

In 2014 kwam ik in contact met Apeldoorn-IT. Mijn eerste gedachte ‘wat een vaag netwerk’. Ik had geen idee welke waarde ik kon bieden en waar ik waarde kon halen. Niet veel later was mijn verbazing groot. Ik ontdekte wat een kracht dit netwerk had.

Kracht
Netwerken staat voor mensen met dezelfde interesses samenbrengen, om samen tot nieuwe mogelijkheden te komen. Daar begint mijn hart sneller van te kloppen.

Dat is de reden dat ik al jaren met veel plezier verbonden ben aan Hollander Techniek. Kennis en mens centraal stellen leidt tot nieuwe toepassingen. Daar sta ik voor, daar staat Hollander Techniek voor en daar staat ook dit netwerk voor. Ik geloof wanneer je mensen bij elkaar brengt er de ruimte is om te innoveren, mensen gaan bewegen en kwaliteiten worden benut.

Dat is dan ook onze kracht: IT-ers met elkaar te verbinden en nieuwe samenwerkingen met elkaar aangaan.

Bewegen richting de toekomst
Met IT binnen Hollander techniek, verzorgen we niet alleen integrale automatisering voor grote retailers in Nederland, maar realiseren we ook management software om productielijnen te optimaliseren.

Een andere sterke ontwikkeling waar Hollander Techniek mee bezig is, is zorgdomotica binnen de zorg, met het doel om het zorgproces te verbeteren. Het gaat ons niet om IT, maar de verandering van het proces. Is dit te ver gegrepen vanuit een technisch bedrijf? Dit is de beweging richting de toekomst, waar IT een belangrijk onderdeel van gaat vormen. Hierin heb je je omgeving nodig om deze beweging te maken.

Verbinding in het netwerk
En dan Apeldoorn-IT? We raken hierboven de essentie. De toekomst is vernieuwend en dit doe je niet meer alleen als bedrijf. De mix van doelgerichte commerciële bedrijven en ondersteunende organisatie, zet Apeldoorn-IT scherp in de waarde die we voor elkaar hebben. De openheid binnen het netwerk geeft ons de mogelijkheid om naar elkaar toe te groeien. Niet dat het netwerk je iets geeft, maar de waarde ligt in de verbinding tussen de deelnemers die elkaar vinden.

Cross-overs tussen netwerken
Als stuurgroeplid, mag ik de connectie vormen in de werkgroep innovatie. De werkgroep die zich richt op de cross-overs naar de deelnemers in andere netwerken (o.a. zorg, cleantech, media, toerisme). Binnen de cross-overs worden partijen uitgedaagd om toekomstige problemen te delen en samen te werken aan een oplossingsrichting.

Dit heeft er al toe geleidt dat er verbinding is ontstaan met zorgpartijen waar het juist draait om het proces en IT daar ondersteunend aan moet zijn.

Toekomstdroom
Als netwerk hebben we onze ambities vastgelegd, waar we de komende jaren ons op gaan focussen. Mijn eigen droom is dat alle Apeldoornse bedrijven/instellingen bij IT uitdagingen samenwerking gaan opzoeken binnen het groeiende netwerk om samen tot iets nieuws te komen.

Van vaag naar onderweg
Is Apeldoorn-IT nog steeds vaag voor mij? Nee, dit netwerk is de toekomst. Juist samen waarde creëren en gezamenlijk nieuwe toepassingen laten ontstaan, verbindt ons met de economie in Apeldoorn. We staan aan het begin, maar het netwerk geeft het je de mogelijkheid om op weg te gaan.

Andre Simonse

6-4-2017|0 Comments