/Blog Apeldoorn IT
Blog Apeldoorn IT 2016-11-04T23:18:06+00:00

IT belangrijke factor in de digitale transformatie

Om te beginnen wil ik me kort even voortellen.
Ik ben Perry Willering, 44 jaar en namens KPN lid van de stuurgroep van Apeldoorn IT. Woon niet in Apeldoorn maar vanuit ons pand aan de Fauststraat mag ik als sectordirecteur leiding geven aan KPN’s salesorganisatie voor de zakelijke markt dat zich richt op de sectoren maakindustrie, bouw, transport&logistiek, Agri en food. KPN is al vanaf de eerste uren verbonden aan Apeldoorn IT (eerst nog vanuit Pink Roccade /Getronics). Zelf ben ik ingestapt in 2015.

Van facilitair naar strategisch speerpunt
Apeldoorn IT: Een mooi initiatief tussen overheidsinstellingen en het bedrijfsleven waarlangs je op een mooie manier de ontwikkelingen in het IT speelveld terug kunt zien.

Ging het in the early days over “IT voor IT” nu praten we over de rol van IT als belangrijke factor in de digitale transformatie.  Van facilitair naar een item dat op de strategische agenda van elke onderneming moet staan. IT inzetten om je onderneming wendbaarder te maken of nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Wat doe je zelf en wat met partners? Waar en hoe begin je?

Vanuit de gesprekken die ik namens KPN met bedrijven heb, zie ik de digitale transformatie vorm krijgen langs drie assen:

  • Medewerkers in staat stellen optimaal te presteren
  • Klantinteractie en klantbeleving verbeteren
  • Processen optimaliseren door via digitalisatie de slagkracht te verhogen.

Vanuit de verschillende achtergronden en rollen binnen Apeldoorn IT kijkt iedereen hier anders tegenaan en ontstaan mooie gesprekken. Zo wordt telkens een volgende stap gezet en ontstaan mooie initiatieven als het Apeldoorn IT congres van vorig jaar en de ontwikkeling van de samenwerking met andere netwerkgroepen in de crossover sessies, die steeds concreter worden.

De kracht van de crossover
De digitale transformatie lijkt over technologie te gaan. Natuurlijk is technologie van groot belang maar de echte verandering zit in mensen en de manier waarop we samenwerken en ondernemen en natuurlijk helpen de IT ontwikkelingen daarbij. De mate van een goede samenhang tussen mensen, processen en technologie bepaalt de mate van het succes van de verandering. Het gesprek tussen de IT afdeling en “de business” is daarom cruciaal. Ik geloof daarom sterk in de kracht van de crossover sessies waarin Apeldoorn IT participeert. Vanuit de sessies met zorginstellingen zijn al concrete initiatieven voortgekomen. Laten we kijken of er nieuwe crossovers te ontwikkelen zijn.

4-5-2017|0 Comments

Van vaag naar krachtig netwerk

In 2014 kwam ik in contact met Apeldoorn-IT. Mijn eerste gedachte ‘wat een vaag netwerk’. Ik had geen idee welke waarde ik kon bieden en waar ik waarde kon halen. Niet veel later was mijn verbazing groot. Ik ontdekte wat een kracht dit netwerk had.

Kracht
Netwerken staat voor mensen met dezelfde interesses samenbrengen, om samen tot nieuwe mogelijkheden te komen. Daar begint mijn hart sneller van te kloppen.

Dat is de reden dat ik al jaren met veel plezier verbonden ben aan Hollander Techniek. Kennis en mens centraal stellen leidt tot nieuwe toepassingen. Daar sta ik voor, daar staat Hollander Techniek voor en daar staat ook dit netwerk voor. Ik geloof wanneer je mensen bij elkaar brengt er de ruimte is om te innoveren, mensen gaan bewegen en kwaliteiten worden benut.

Dat is dan ook onze kracht: IT-ers met elkaar te verbinden en nieuwe samenwerkingen met elkaar aangaan.

Bewegen richting de toekomst
Met IT binnen Hollander techniek, verzorgen we niet alleen integrale automatisering voor grote retailers in Nederland, maar realiseren we ook management software om productielijnen te optimaliseren.

Een andere sterke ontwikkeling waar Hollander Techniek mee bezig is, is zorgdomotica binnen de zorg, met het doel om het zorgproces te verbeteren. Het gaat ons niet om IT, maar de verandering van het proces. Is dit te ver gegrepen vanuit een technisch bedrijf? Dit is de beweging richting de toekomst, waar IT een belangrijk onderdeel van gaat vormen. Hierin heb je je omgeving nodig om deze beweging te maken.

Verbinding in het netwerk
En dan Apeldoorn-IT? We raken hierboven de essentie. De toekomst is vernieuwend en dit doe je niet meer alleen als bedrijf. De mix van doelgerichte commerciële bedrijven en ondersteunende organisatie, zet Apeldoorn-IT scherp in de waarde die we voor elkaar hebben. De openheid binnen het netwerk geeft ons de mogelijkheid om naar elkaar toe te groeien. Niet dat het netwerk je iets geeft, maar de waarde ligt in de verbinding tussen de deelnemers die elkaar vinden.

Cross-overs tussen netwerken
Als stuurgroeplid, mag ik de connectie vormen in de werkgroep innovatie. De werkgroep die zich richt op de cross-overs naar de deelnemers in andere netwerken (o.a. zorg, cleantech, media, toerisme). Binnen de cross-overs worden partijen uitgedaagd om toekomstige problemen te delen en samen te werken aan een oplossingsrichting.

Dit heeft er al toe geleidt dat er verbinding is ontstaan met zorgpartijen waar het juist draait om het proces en IT daar ondersteunend aan moet zijn.

Toekomstdroom
Als netwerk hebben we onze ambities vastgelegd, waar we de komende jaren ons op gaan focussen. Mijn eigen droom is dat alle Apeldoornse bedrijven/instellingen bij IT uitdagingen samenwerking gaan opzoeken binnen het groeiende netwerk om samen tot iets nieuws te komen.

Van vaag naar onderweg
Is Apeldoorn-IT nog steeds vaag voor mij? Nee, dit netwerk is de toekomst. Juist samen waarde creëren en gezamenlijk nieuwe toepassingen laten ontstaan, verbindt ons met de economie in Apeldoorn. We staan aan het begin, maar het netwerk geeft het je de mogelijkheid om op weg te gaan.

Andre Simonse

6-4-2017|0 Comments

Samen werken aan een missie

Ik ben Joris van Aart, 47 jaar en sinds september 2015 clustermanager de Belastingdienst, Centrum voor Applicatieontwikkeling en –onderhoud Belastingdienst. Daar lever ik een bijdrage aan de uitdagingen die wij als IV keten op ons genomen hebben : het versnellen van de voortbrenging door multidisciplinaire samenwerking binnen de IV-keten. Mijn focus ligt hierbij op de personele kant van deze veranderingen.

Jij??
Ja, ook ik krijg het vaak te horen op verjaardagsfeestjes: “Werk jij bij de Belastingdienst? Maar wat doe “jij” nou eigenlijk bij de Belastingdienst?”

 

Excellent IT bedrijf
Mijn antwoord is altijd helder. Niet alleen ik, maar mijn collega’s en ik werken samen aan een missie. En deze missie komt voort vanuit het besef dat de Belastingdienst een sleutelpositie heeft in de maatschappij en wij daarin een ondernemend en excellent IT bedrijf willen zijn.”

Lerende werkomgeving
Het is een mooi streven, dat natuurlijk alleen maar succesvol kan zijn wanneer we dit met z’n allen doen. Met elkaar. En te beginnen met een werkomgeving waar je veel kunt leren. Want eigenlijk willen we toch allemaal bij de beste IT werkgever werken waar je iedere dag de keuze hebt om uit je comfortzone te stappen. En dat is in het kader van ontwikkeling eigenlijk best wel een luxe!

Agile werken binnen de IT van de Belastingdienst
Wij omarmen meer en meer het Agile werken en hiermee sluiten wij aan op de ontwikkelpraktijk buiten de Belastingdienst. Agile werken is buiten de Belastingdienst immers al steeds meer een standaard. Agile werken is een belangrijke manier voor ons om sneller resultaat te halen, met elkaar in teams en in samenwerking met de business. Het is een beweging die bottom up vanuit de teams is ontstaan en die door veel teams wordt opgepakt. Werkt dat ook altijd in de praktijk? Nee, ook bij ons is de praktijk weerbarstiger dan de theorie. Met name de schaal van de organisatie en de complexiteit van het IT landschap maken dat het bepaald geen blueprint aanpak is. Maar door bijvoorbeeld doelen en acties van het team te prioriteren en het werk voor de komende weken voorspelbaar te maken met een backlog, nemen we stappen in de goede richting.

Kennis delen
Binnen de IT van de Belastingdienst zijn meerdere werkgroepen met ieder hun eigen expertise. Maar wij leren ook veel van andere organisaties. Een kijkje in de keuken van een ander bedrijf is altijd zeer leerzaam en houdt ons scherp. Apeldoorn IT levert een grote bijdrage aan deze kennisdeling en samenwerking tussen de verschillende IT bedrijven in en rond Apeldoorn.

Dus niet alleen binnen mijn eigen organisatie maar ook daarbuiten geldt: “Teamwork makes the dream work!”

18-1-2017|0 Comments

Apeldoorn IT, platform van de toekomst?

janApeldoorn IT, waarom interessant? Was de eerste gedachte toen ik jaren geleden (ongeveer 6) er voor het eerst in aanraking mee kwam. Zit er dan zoveel IT in Apeldoorn? Zijn er wel IT-ers in Apeldoorn? Wat heb ik aan deelname aan zo’n netwerk? Misschien dezelfde vragen die jij nu hebt als je denkt aan Apeldoorn IT. En zonder die vragen te beantwoorden ging ik weer verder in de dagelijkse hectiek. Tot ik 2 jaar geleden weer op het netwerk stuitte. En toen ben ik maar eens op zoek  gegaan naar antwoorden op die vragen. En ja,  er zit veel IT en veel IT-ers in Apeldoorn. Meer dan 5.000 IT-ers, deels werken in Apeldoorn, maar ook voor een groot deel daarbuiten. In grootte de derde beroepsgroep in onze gemeente. En IT dan? Ook dat. Natuurlijk kende ik de grote bedrijven/instellingen als Achmea, Belastingdienst, Kadaster. Met hen heb ik de afgelopen jaren vaak mogen samenwerken. Mijn verrassing was de veelheid aan kleinere IT bedrijven of nog mooier de maakbedrijven met toenemende IT oplossingen. Wat van de beter bewaarde geheimen van Apeldoorn. Denk aan Liminus, Divitel, Hollander Techniek, etc.

Tsja, en dan denk ik aan de veranderende wereld. Steeds meer netwerk georiënteerd. Wat is er
dan mooier om mee te bouwen aan een platform als Apeldoorn IT? Dus stoute schoenen aangetrokken, me in het netwerk gestort en nu ben ik de trekker van de werkgroep die het congres van 3 november organiseert. En direct is het al leuk. In de werkgroep goede en betrokken mensen die ook willen bouwen. En het idee om het congres neer te zetten voor alle in Apeldoorn werkende IT-ers werd direct omarmd. En de reactie van bedrijven/instellingen die we benaderen is positief. Dan is het leuk werken en levert dit veel energie, kennis en kennissen op.  En oh ja, als je dat ook wilt dan is deelnemen een must! Kom met en bij ons kijken op 3 november in Omnisport.

Jan Hendriks

Programma en aanmelden

27-10-2016|0 Comments

Volgende week is het eindelijk zover. Het Apeldoorn IT Congres.

klopmanVolgende week is het eindelijk zover. Het Apeldoorn IT Congres. Ik heb er zin in!

Sinds afgelopen maart ben ik als programma coördinator nauw betrokken bij het Platform Apeldoorn IT. En dus ook bij het IT Congres. Wat een geluk!

Afgelopen maanden is er keihard gewerkt door de congreswerkgroep om alles tot in perfectie te organiseren.

Vanaf half april ging alles in een stroomversnelling. In het Omnisport, tijdens een zogenaamde ‘pizzasessie’, werden bedrijven buiten het Platform om geïnformeerd en geënthousiasmeerd voor het congres. Hier vond ook de lancering plaats van onze nieuwe website. Die overigens erg mooi geworden is! Vervolgens zijn er behoorlijk wat bedrijfsbezoeken afgelegd. Ook is er een uniek programma samengesteld met 32 parallelsessies en 4 masterclasses.

Bij het Omnisport is op moment alles tot in de puntjes geregeld. Draait de communicatie op volle toeren. En als kers op de taart mogen wij 2 inspirerende sprekers verwelkomen. Ruud Veltenaar en Erben Wennemars. Kortom, alle voorwaarden tot succesvol congres zijn aanwezig!

Nu gaan we ons klaarmaken voor het congres zelf. Laten we er met z’n allen een leerzame en mooie dag van maken!

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de bedrijven en organisaties van het platform te bedanken!

Met een speciale dank voor de leden van de congreswerkgroep. Zonder jullie was het niet gelukt! Bedankt Jan Hendriks, Hanneke Thomassen, Harrie van Leeuwen, Anton de Ruiter, Marianne Gravensteijn, Lizz Tulk, Heleen Brandt, Reyn de Niet, Wilma Schouten.

Wil jij dit congres ook niet missen,  meld je dan snel aan.

Tot donderdag 3 november.
Dion Klopman

27-10-2016|0 Comments

In de IT van Apeldoorn naar Apeldoorn

anton_ruiterApeldoorn en IT is al vele jaren een rode draad in mijn leven. Mijn afstudeerproject van de HIO Enschede deed ik in 1984 bij Philips Data Systems in Apeldoorn. Dit was zo succesvol dat mij direct een contract als C programmeur werd aangeboden. Ik heb tien jaar met veel plezier gewerkt in het kantorencomplex vlakbij de A1, wat zeer goed bereikbaar was voor mij wonende buiten Apeldoorn. In die jaren is het bedrijf meerdere malen van naam veranderd en uiteindelijk overgenomen door Digital Equipment Corporation. Na het behalen van mijn MBA en toen Digital vertrok uit Apeldoorn, heb ik twee jaar elders gewerkt.

In 1996 kwam ik terug in Apeldoorn nadat ik was aangenomen als Projectmanager bij BSO, het succesvolle IT detacheringsbedrijf van Eckart Wintzen. Mijn eerste klus was bij de Belastingdienst en wel in Visionpark, hetzelfde kantorencomplex aan de A1, waarin ik reeds eerder had gewerkt. BSO werd BSO/Origin, Origin en later Atos Origin. In 2000 deed ik een klus bij Centraal Beheer, dat recentelijk onderdeel van Achmea was geworden, middenin het centrum van Apeldoorn. In die periode zijn mijn vrouw en ik op zoek gegaan naar een woning in Apeldoorn en die hebben we gevonden.

Vanaf 2001 woon ik in Apeldoorn, echter mijn werk voor Atos Origin als Competence Unitmanager Java verplaatste zich naar Arnhem, Utrecht en Groningen. De centrale ligging van Apeldoorn aan de kruising van de A1 en A50, maakte het mij makkelijk om met mijn leaseauto oostelijk Nederland te doorkruizen. Na veertien jaar Atos heb ik vier jaar als Development Manager gewerkt in Zwolle, al meer in de buurt van Apeldoorn. Uiteindelijk in 2014 weer terug in Apeldoorn en wel als Manager van de Vakpool Java bij de Belastingdienst.

Vanuit de Belastingdienst ben ik betrokken bij het organiseren van het congres Apeldoorn=IT, dat op 3 november 2016 zal plaats vinden in Omnisport te Apeldoorn. Als lid van het programmateam ben ik samen met IT collega’s van andere Apeldoornse bedrijven bezig om inspirerende sprekers en thema’s te selecteren voor het congres, dat specifiek bedoeld is voor alle IT-ers die wonen en/of werken in Apeldoorn. Want Apeldoorn is IT!

Anton de Ruiter
Lid Programmateam Apeldoorn=IT

21-9-2016|0 Comments