Op donderdag 16 februari 2017 heeft de werkgroep Kennis van Apeldoorn IT een ervaringssessie  “Agile & Architectuur” georganiseerd. De aanleiding voor deze sessie was dat steeds meer IT-organisaties werken met een agile methodiek (zoals SCRUM en SAFe) om wendbaarder te zijn en sneller op veranderingen in te kunnen spelen. Maar welke rol speelt architectuur hierin?

Jeroen Ekkelenkamp en Arjaan Peree (Le Blanc Advies) hebben ons aan de hand van een door hen ontwikkelde architectuur-agility maturity model meegenomen om gezamenlijk te achterhalen op welk volwassenheidsniveau onze organisaties zich bevinden en waar de ontwikkelpotentie ligt. Ze hebben ons over hun ervaringen  met het veranderen van een traditionele omgeving naar een agile omgeving vertelt. Daarbij kwamen o.a. onderwerpen aan de orde als “Wat is nodig om een goede architect te zijn?” en “Wat maakt architectuur goede architectuur?”. Een eenduidig antwoord op deze vraag bleek niet makkelijk te geven, omdat architectuur geen doel op zich is, maar een middel om iets te bereiken. Bovendien heeft iedereen wel een mening over architectuur, maar hebben weinig mensen er echt verstand van. Een goede architect is zich hiervan bewust en kiest een juiste aanpak om anderen inzicht te geven in de veranderingen, zodat keuzes beslisbaar worden gemaakt.

Aan het einde van de sessie bleek dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd, hetgeen misschien wel het best werd verwoord door een deelnemer die zei: “De werkelijkheid is vele malen beter dan modellen”.
We kunnen terugkijken op een interessante avond waarin veel praktijkervaringen zijn uitgewisseld en onze kennis is verbreed.