Op donderdag 20 april jl. heeft de werkgroep Kennis wederom een goedbezochte kennissessie georganiseerd. Met dank aan Sabina Renshof (BureauBD) en Mark Braam (Belastingdienst) kregen de deelnemers uitleg over de rol van het SAFe-framework binnen Agile werken en hoe dit heeft uitgepakt binnen de Belastingdienst.

Sabina vertelde over hoe een (grote) onderneming stappen kan zetten om als geheel Agile te worden, hoe meerdere teams aan één product werken met veel afhankelijkheden en over hoe je met SAFe meerdere teams kunt synchroniseren. Uiteraard moet je daarbij meerdere uitdagingen aangaan want de core business, het ontwikkelen en onderhouden van software, mag hiervan geen nadeel ondervinden.
Dit was het moment voor Mark om het verhaal van Sabina over te nemen. Als delivery manager is Mark verantwoordelijk voor applicaties van MijnBelastingdienst.nl en het ondernemersportaal. Binnen dit werkgebied had men een jaar geleden de wens om het voortbrengingsproces Agile te verbeteren en meer afstemming te krijgen met de business. Dit heeft inmiddels geleid tot versnelling in het proces, verhoging van de voorspelbaarheid en de flexibiliteit om snel te kunnen inspelen op veranderende (politieke) behoeften. Echter, om zo ver te komen moesten verschillende hobbels worden overwonnen. Zaken die opspeelden waren o.a. communicatieproblemen en besluitvormingstrajecten die soms lang duurden. Gelukkig kreeg men daar uiteindelijk grip op en bleek zelfs dat een aantal problemen zich “geruisloos” oplosten.
Terugkijkend op zijn rol als Agile manager gaf Mark nog een paar tips. Zorg voor “dienend leiderschap”, wees betrokken maar durf los te laten, faciliteer maximaal, coach, stimuleer en geef vertrouwen. Als dit lukt creëer je de noodzakelijke, veilige omgeving voor je medewerkers.

Ter afsluiting maakten de deelnemers gretig gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. Na een leuke discussie werd geconcludeerd dat SAFe motiverend kan werken en veel inzicht geeft in waar we werkelijk staan. Zoals één van de deelnemers aangaf: “Durf, doe en laat je verrassen! Lef hebben!”.