ApeldoornIT2

 

 

 

 

 

 

Op 4 juli presenteerde Apeldoorn IT zijn missie en ambities voor 2016 aan de stuurgroep-/werkgroepleden. De ICT in Apeldoorn biedt werk aan ruim 5600 mensen. Hiervan zijn 39 bedrijven die zorgen voor 4500 arbeidsplaatsen en telt Apeldoorn rond de 400 eenmanszaken. Apeldoorn IT zorgt voor verbinding van organisaties, kennisdeling en arbeidsmobiliteit. Daarnaast staan crossovers naar andere sectoren (Maak en Zorg) en het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen centraal.

apeldoornIT

Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de ambities van Apeldoorn IT, de rol van de stuurgroep en de activiteiten die in de komende periode voortgezet, opgepakt en behaald worden. De stuurgroep heeft de volgende 6 ambities uitgesproken en hieraan concrete resultaatgebieden gekoppeld:

  1. De bedrijven willen elkaar ontmoeten op het niveau van de stuurgroep en daarnaast tweemaal per jaar op directieniveau. Bij de ontmoetingen van de Stuurgroep is het krijgen van kennis van andere bedrijven naast het elkaar persoonlijk kennen, een belangrijk speerpunt.
  2. Apeldoorn IT heeft als ondertitel “en het werk en het wonen”. Dit is voornamelijk gericht op de gezamenlijke personeelsbehoefte. Voldoende gekwalificeerd personeel voor de Apeldoorn IT bedrijven en daarbij gezamenlijk acties oppakken heeft voor de bedrijven nog steeds veel meerwaarde. Voor elk bedrijf is een sterke IT arbeidsmarkt en daarbinnen voldoende mobiliteit in Apeldoorn van groot belang.
  3. Binnen de IT bedrijven is veel kennis van allerlei thema’s binnen IT aanwezig. Door meer van elkaar te weten kunnen de bedrijven onderling anticiperen op vragen en oplossingen in de IT waarbij voor partijen voordeel (ook commercieel) is te behalen.
  4. Apeldoorn is en blijft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor IT bedrijven Deze ambitie is vooral voor de Apeldoornse gemeenschap van groot belang, maar kan ook bijdragen aan de eerste 3 genoemde ambities.
  5. Er moet relevantie zijn voor bedrijven om bij de stuurgroep aanwezig te zijn. Zorg voor thema’s per stuurgroep-bijeenkomst waar, door een actualiteitsvraagstuk, urgentie ontstaat.
  6. Zoek naar versterking in crossovers zoals met de Maakindustrie en de Zorgsector. Door crossovers te maken versterk je de positie van IT bedrijven. Daarnaast verbreed je de kennis in het werkveld.

Daarnaast kijken we gezamenlijk naar uitbreidingsmogelijkheden van het netwerk zodat Apeldoorn IT representatief is voor heel ICT in Apeldoorn. Omdat hierbij de verbinding tussen stuurgroep en werkgroepen van essentieel belang werd de middag afgesloten met de jaarlijkse Apeldoorn IT barbecue.

Aansluiten bij Apeldoorn-IT?
Wilt uw bedrijf zich aansluiten bij Apeldoorn-IT? Laat het ons weten door dit formulier in te vullen en te versturen.