Home/Blog Apeldoorn IT
Blog Apeldoorn IT2018-05-04T09:09:48+02:00

Partner Apeldoorn-IT: Luminis

Enkele vragen aan Jeroen Werner, directeur van Luminis.
Luminis Apeldoorn is specialist in het ontsluiten, beheren en beheersen van informatie en kennis. Wij ondersteunen opdrachtgevers in het creëren van toegevoegde waarde in de kenniseconomie.
Wij richten ons zodoende op technologieën die ondersteunen bij het ontsluiten en beter presenteren van informatie zoals: semantische technologie, enterprise search, personalisatie & recommendation en filtering.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Sinds 1 maart 2015 werk ik met veel plezier als directeur bij Luminis Apeldoorn. Daarmee ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van alle activiteiten die wij vanuit Luminis ontplooien. In Apeldoorn richten we ons op het realiseren van softwareoplossingen voor klanten in de regio. Naast een passie voor technologie, staan kennisdelen en waarde toevoegen bij klanten centraal. Voor Luminis heb ik naast andere dienstverleners, onder andere gewerkt bij een van de grootste pensioenfondsen van Nederland en ben mijn carrière gestart als professional bij Exact Automatisering in Delft.

Waarom is Luminis partner geworden van Apeldoorn IT?
De belangrijkste reden om lid te worden is om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van Apeldoorn als aantrekkelijke plek voor IT. In onze ogen kom je juist door samen te werken verder om dit vorm te geven.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Door Apeldoorn IT worden heel verschillende organisatie met elkaar verbonden of komen met elkaar in contact wat anders minder snel gebeurt zou zijn. Apeldoorn IT maakt het mogelijk om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor vraagstukken als werving en kennisdelen. Als we er gezamenlijk in slagen om Apeldoorn aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats of een plezierige omgeving om te werken helpt dit ons allen met het vinden en behouden van werknemers. Daarbij wordt het makkelijker voor die werknemers om in het netwerk van Apeldoorn IT vakgenoten te op te zoeken en kennis te delen.

Welke rol speelt Luminis hier in?
De positie die wij graag innemen is dat wij als kennis- en innovatie partner, als het om software ontwikkelen gaat, is die van delen van onze kennis in de regio. In onze ogen is innovatie gebaat met kennisdelen en interesse in elkaars problematiek, juist daar willen we graag een actieve rol in spelen. Zo organiseren we bijvoorbeeld regelmatig kennissessies die vrij toegankelijk zijn. Een ander initiatief dat hier bij aansluit is het jaarlijks organiseren bij ons op kantoor van Devoxx4kids, een manier om kinderen enthousiast te maken voor het vak van software ontwikkelen.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Luminis over 5 jaar? Ambitie?
Luminis ondersteunt heel graag het initiatief van de gemeente Apeldoorn om de stad op de kaart te zetten als een uitdagende ICT regio. De zoektocht naar één of meerdere gezamenlijke onderwerpen ziet Luminis als een goede manier om focus te hebben en onderscheidend te zijn ten opzichte van andere steden of regio’s. Voor Luminis is focus op software ontwikkeling en het vormgeven van innovatie een van de lange termijn doelen, niet zozeer groei. Hier ligt ook de parallel met Apeldoorn IT in mijn ogen, focus op wat we doen en waarom.

21-9-2018|Reacties uitgeschakeld voor Partner Apeldoorn-IT: Luminis

Partner Apeldoorn-IT: Le Blanc Advies

Enkele vragen aan Joost Gordijn, directeur van Le Blanc Advies.
Le Blanc Advies is een groeiend consultancy bedrijf met een 40-tal hoog opgeleide business analisten en architecten. Deze professionals voeren opdrachten uit bij groot zakelijke organisaties in diverse sectoren waaronder de overheid, nuts en financiële instellingen. Het gaat hierbij om het realiseren van strategische keuzes waarbij bedrijfsprocessen en informatievoorziening een prominente rol spelen. Waarbij ons motto is: Eerst goed denken dan het juiste doen en al doende blijven nadenken. Kortom de combinatie van denkkracht en daadkracht.

Daarnaast verzorgt de Le Blanc Academy cursussen en diploma trajecten op gebied van Business Analyse en Architectuur. Zowel in-company als ‘open rooster’.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Vanaf de oprichting van Le Blanc ben ik als manager betrokken. Sinds eind 2018 als directeur. Ik krijg energie als in ons bedrijf plezier en prestatie bij elkaar komen. Daar werk ik, mijn team en onze professionals elke dag aan. In een goede sfeer kijken hoe het beter kan en dat ook voor elkaar krijgen. Dat geldt op individueel niveau, de professionele ontwikkeling van een consultant faciliteren, en op bedrijfsniveau. Het is zo gaaf als je dat terug krijgt direct of indirect.

Waar ik elke keer weer blij van word is wanneer ik zie hoe de consultants hun passie, kennis en kunde van het vak via de Le Blanc Academy overdragen aan onze vakgenoten.

Waarom is Le Blanc Advies partner geworden van Apeldoorn IT?
Le Blanc heeft een langdurige relatie met de ‘founding fathers’ van Apeldoorn IT, de Belastingdienst en het Kadaster. Wij werken graag mee met ieder initiatief om onze know-how in te brengen die leidt tot betere oplossingen en projecten. Hoewel de lokale arbeidsmarkt issues voor ons niet van belang zijn, zien wij wel de meerwaarde ervan.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Het is een mooi geheel van goede bedrijven. Voor ons is de kennisdeling en het netwerk belangrijk. Het horen van ervaringen van andere bedrijven werkt vaak inspirerend.

Welke rol speelt Le Blanc Advies hier in?
Le Blanc speelt een actieve rol in de kennisdeling. Bij veel kennissessie hebben wij een inbreng geleverd.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Le Blanc Advies over 5 jaar? Ambitie?
Over 5 jaar weet iedereen dat de beste business analisten en architecten te vinden zijn bij Le Blanc. En dat als je een goede of betere business analist of architect wil worden dat de Le Blanc Academy uitstekende leertrajecten biedt.

Met betrekking tot Apeldoorn IT ga ik geen uitspraak doen. Zodra ze mee kan bewegen met de veranderende behoefte van de leden is er bestaansrecht. Hoe die weg zal lopen dat zal de tijd uitwijzen.

11-7-2018|Reacties uitgeschakeld voor Partner Apeldoorn-IT: Le Blanc Advies

Partner Apeldoorn-IT: Kadaster

Apeldoorn IT heeft meerdere partners. Een van haar partners is het Kadaster.

Wij vroegen Ruud Dijkman, IT manager bij het Kadaster, een van onze partners, enkele vragen.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Ik ben Ruud Dijkman, IT manager bij het Kadaster. Ik ben woonachtig in Apeldoorn. Momenteel ben ik 7 jaar werkzaam binnen het Kadaster. Daarvoor ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij de Belastingdienst. Via Apeldoorn-IT ben ik destijds overgestapt naar het Kadaster.

Waarom is het Kadaster partner geworden van Apeldoorn IT?
Het Kadaster is met zijn Directie IT al vele jaren gevestigd in Apeldoorn. Kadaster is een partner van het eerste uur. Destijds was de voornaamste reden om Apeldoorn als IT stad aantrekkelijk te maken met als doel het aantrekken van personeel.  In de loop der jaren zijn daar verschillende redenen bijgekomen zoals mobiliteit en kennisdeling. Deze redenen staan nog steeds overeind. Maar ook gezien de actuele trend naar meer denken in platform en ketens zien we ook dat dit platform heel relevant is op het gebied van innovatie. Als middelgrote werkgever in de stad vind ik het ook heel normaal om iets terug te geven aan de gemeente waar je gevestigd bent.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
In Apeldoorn zitten relatief veel IT bedrijven wanneer je kijkt naar de landelijke gemiddelden. Deze bedrijven staan allemaal voor dezelfde uitdagingen. Op het gebied van kennis bijvoorbeeld. Kennis is momenteel heel makkelijk te vinden via internet en andere kanalen. Echter door onze kennis te bundelen, ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten groeien we in mijn ogen als IT bedrijven naar een hoger niveau. De antwoorden op veel van je vragen vindt je gewoon in Apeldoorn.

Ik ervaar Apeldoorn IT als een ongedwongen samenwerkingsverband waarbij de intrinsieke motivatie van de partners hoog is. Dit resulteert in goed lopende kennisgroepen en mooie events zoals bijvoorbeeld het aanstaande Apeldoorn IT congres op 15 november op het Zwitsal terrein.

Welke rol speelt het Kadaster hier in?
Als Kadaster zijn we een stabiele factor en een actief lid binnen het platform. Doordat het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan is zitten we heel onafhankelijk in het platform. We delen veel kennis doordat we in alle kennisgroepen goed vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden veel events binnen de IT directie Kadaster opengesteld voor alle partners. Een mooi voorbeeld was de gezamenlijke Innovation Friday in november 2017. Op dit event werd het Apeldoorn dekkende open Lora netwerk geopend. Tijdens het event werd er een dag gewerkt door combinaties van Apeldoornse IT bedrijven aan innovatieve oplossingen met het thema Lora / Internet of Things.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en het Kadaster over 5 jaar? Ambitie?
Ieder bedrijf wordt een IT bedrijf. Het IT component zal alleen maar groter worden binnen bedrijven. De beroepsbevolking van IT’ers in andere steden zal derhalve ook groeien. Als Apeldoorn IT zullen we onze ambities nog hoger moeten stellen om Apeldoorn als IT stad te gaan of blijven zien. Ik zie Apeldoorn in de nabije toekomst als het nieuwe Silicon Veluwe van Nederland met een focus op bijvoorbeeld het test -of simulatiecentrum van Nederland.

 

4-7-2018|Reacties uitgeschakeld voor Partner Apeldoorn-IT: Kadaster

Partner Apeldoorn-IT: Saab

Apeldoorn IT heeft meerdere partners. Een van haar partners is Saab.

Wij hadden een kennismaking met Jan Terlouw, de landenmanager voor Nederland.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Sinds 1 januari 2018 ben ik voor Saab de landenmanager voor Nederland, wat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor business development en marketing & sales in Nederland. Daarnaast zit ik in de directie van Saab Nederland. Daarvoor was ik Algemeen Directeur van onze Saab-vestiging in Apeldoorn en Hoofd van het Marine Traffic segment. Onze vestiging in Apeldoorn is wereldwijd marktleider op het gebied van Air Traffic Control voor luchthavens en Vessel Traffic Management voor havens, langs waterwegen en voor kustwachten. Ik ben mijn loopbaan begonnen bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium waar ik met onder andere heb beziggehouden met onderzoek naar Air Traffic Management en ontwerptechnieken voor vliegtuigbesturingssystemen.

Waarom is Saab partner geworden van Apeldoorn IT?
Saab is al jaren partner van Apeldoorn IT, omdat we de ontwikkeling van ICT in Apeldoorn een warm hart toedragen, mede omdat een belangrijk aspect van ons werk de ontwikkeling van software is. We zijn gericht op samenwerking en hebben belang bij een interessante werkomgeving voor onze medewerkers.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Het aantal IT-organisaties in Apeldoorn dat hoogwaardige softwareproducten maakt is relatief hoog. Het kunnen delen van de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig is lijkt mij waardevol voor de aangesloten bedrijven. Apeldoorn IT verbindt deze organisaties en creëert daardoor kritische massa voor ontwikkelingen die voor onze samenleving van belang zijn.

Welke rol speelt Saab hier in?
Saab heeft in het verleden binnen Apeldoorn IT onder andere meegewerkt aan kennisoverdracht en samenwerking op het gebied van Human Resources. Omdat Saab de komende jaren vanuit de vestiging in Apeldoorn een bredere portfolio aan de Nederlandse markt zal gaan aanbieden staat meewerken aan een goed vestigingsklimaat in deze regio voor Saab en andere IT-bedrijven hoog op onze agenda. We willen ook helpen om het leuk en interessant te maken voor onze medewerkers hier te werken en om makkelijk in contact te kunnen komen met vakgenoten van andere organisatie in deze buurt over interessante onderwerpen die we in ons werk tegenkomen.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Saab over 5 jaar?
De ambitie van Gemeente Apeldoorn om van Apeldoorn een vooraanstaande IT-stad te maken, onder andere door versterking van het onderwijs op dit gebied en het aantrekken van meer bedrijven, wordt door Saab van harte ondersteund. Inhoudelijk gaat onze interesse uit naar iets dat alle bedrijven nu en in de toekomst zou kunnen verbinden: het vakgebied simulatie. Focus op simulatie zou Apeldoorn de kans kunnen geven om zich op IT-gebied te onderscheiden van andere IT-kernen in de wereld. Simulatie is een onderwerp dat in de toekomst steeds belangrijker zal worden, onder andere om ontwikkelingen te kunnen versnellen en inzichtelijk te maken hoe ze in een groter geheel kunnen werken. Dit is in mijn ogen voor alle organisaties die bij Apeldoorn-IT zijn aangesloten belangrijk.

Apeldoorn IT is trots op een partner als Saab en wat ons betreft blijven we nog heel lang aan elkaar verbonden.

16-5-2018|Reacties uitgeschakeld voor Partner Apeldoorn-IT: Saab

Partner Apeldoorn-IT: Gelre Ziekenhuizen

Apeldoorn IT heeft meerdere partners. Een van haar partners is Gelre Ziekenhuizen.

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Ook zijn er buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Er werken ruim 3.500 medewerkers, 300 medisch specialisten en 300 vrijwilligers. Samen biedt Gelre een breed palet aan onderzoek, diagnosestelling en (na)behandeling.

Wij spraken met Andre Zandberg, manager ICT van Gelre Ziekenhuizen.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Andre Zandberg en ben Manager ICT van Gelre ziekenhuizen. Als arts met een bedrijfskundige achtergrond versta ik de taal van de verschillende disciplines binnen de zorg en weet ik de verbinding te leggen tussen de actoren en ICT. Mijn persoonlijke doel is Gelre ziekenhuizen en de regio Apeldoorn regio door de digitale transitie binnen de zorg te begeleiden.

Waarom is Gelre partner geworden van Apeldoorn IT?
Lokale samenwerking en kennisdeling van ICT professionals bevordert de ontwikkeling en het werkplezier van de huidige medewerkers. Het aantrekken van nieuwe medewerkers van buiten Apeldoorn, met kennis van de nieuwe technieken in een krappe arbeidsmarkt, blijkt moeilijk. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we de lokale arbeidsmobiliteit vergroten en vormen we een aantrekkelijk werkgebied voor ICT-ers.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Gemeenschappelijke visie dat we alleen door samenwerking aantrekkelijk blijven voor ICT-ers om in Apeldoorn te komen en blijven werken.

Welke rol speelt Gelre hier in?
Op dit moment een bescheiden, nog verkennende rol.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Gelre over 5 jaar?
Als trekkende en verbindende kracht van initiatieven op het raakvlak tussen ICT en Zorg.

Apeldoorn IT is trots op een partner als Gelre Ziekenhuizen en wat ons betreft blijven we nog heel lang aan elkaar verbonden.

3-5-2018|Reacties uitgeschakeld voor Partner Apeldoorn-IT: Gelre Ziekenhuizen

IT belangrijke factor in de digitale transformatie

Om te beginnen wil ik me kort even voortellen.
Ik ben Perry Willering, 44 jaar en namens KPN lid van de stuurgroep van Apeldoorn IT. Woon niet in Apeldoorn maar vanuit ons pand aan de Fauststraat mag ik als sectordirecteur leiding geven aan KPN’s salesorganisatie voor de zakelijke markt dat zich richt op de sectoren maakindustrie, bouw, transport&logistiek, Agri en food. KPN is al vanaf de eerste uren verbonden aan Apeldoorn IT (eerst nog vanuit Pink Roccade /Getronics). Zelf ben ik ingestapt in 2015.

Van facilitair naar strategisch speerpunt
Apeldoorn IT: Een mooi initiatief tussen overheidsinstellingen en het bedrijfsleven waarlangs je op een mooie manier de ontwikkelingen in het IT speelveld terug kunt zien.

Ging het in the early days over “IT voor IT” nu praten we over de rol van IT als belangrijke factor in de digitale transformatie.  Van facilitair naar een item dat op de strategische agenda van elke onderneming moet staan. IT inzetten om je onderneming wendbaarder te maken of nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Wat doe je zelf en wat met partners? Waar en hoe begin je?

Vanuit de gesprekken die ik namens KPN met bedrijven heb, zie ik de digitale transformatie vorm krijgen langs drie assen:

  • Medewerkers in staat stellen optimaal te presteren
  • Klantinteractie en klantbeleving verbeteren
  • Processen optimaliseren door via digitalisatie de slagkracht te verhogen.

Vanuit de verschillende achtergronden en rollen binnen Apeldoorn IT kijkt iedereen hier anders tegenaan en ontstaan mooie gesprekken. Zo wordt telkens een volgende stap gezet en ontstaan mooie initiatieven als het Apeldoorn IT congres van vorig jaar en de ontwikkeling van de samenwerking met andere netwerkgroepen in de crossover sessies, die steeds concreter worden.

De kracht van de crossover
De digitale transformatie lijkt over technologie te gaan. Natuurlijk is technologie van groot belang maar de echte verandering zit in mensen en de manier waarop we samenwerken en ondernemen en natuurlijk helpen de IT ontwikkelingen daarbij. De mate van een goede samenhang tussen mensen, processen en technologie bepaalt de mate van het succes van de verandering. Het gesprek tussen de IT afdeling en “de business” is daarom cruciaal. Ik geloof daarom sterk in de kracht van de crossover sessies waarin Apeldoorn IT participeert. Vanuit de sessies met zorginstellingen zijn al concrete initiatieven voortgekomen. Laten we kijken of er nieuwe crossovers te ontwikkelen zijn.

4-5-2017|0 Reacties