/Blog Apeldoorn IT
Blog Apeldoorn IT 2018-05-04T09:09:48+00:00

Partner Apeldoorn-IT: Saab

Apeldoorn IT heeft meerdere partners. Een van haar partners is Saab.

Wij hadden een kennismaking met Jan Terlouw, de landenmanager voor Nederland.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Sinds 1 januari 2018 ben ik voor Saab de landenmanager voor Nederland, wat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor business development en marketing & sales in Nederland. Daarnaast zit ik in de directie van Saab Nederland. Daarvoor was ik Algemeen Directeur van onze Saab-vestiging in Apeldoorn en Hoofd van het Marine Traffic segment. Onze vestiging in Apeldoorn is wereldwijd marktleider op het gebied van Air Traffic Control voor luchthavens en Vessel Traffic Management voor havens, langs waterwegen en voor kustwachten. Ik ben mijn loopbaan begonnen bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium waar ik met onder andere heb beziggehouden met onderzoek naar Air Traffic Management en ontwerptechnieken voor vliegtuigbesturingssystemen.

Waarom is Saab partner geworden van Apeldoorn IT?
Saab is al jaren partner van Apeldoorn IT, omdat we de ontwikkeling van ICT in Apeldoorn een warm hart toedragen, mede omdat een belangrijk aspect van ons werk de ontwikkeling van software is. We zijn gericht op samenwerking en hebben belang bij een interessante werkomgeving voor onze medewerkers.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Het aantal IT-organisaties in Apeldoorn dat hoogwaardige softwareproducten maakt is relatief hoog. Het kunnen delen van de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig is lijkt mij waardevol voor de aangesloten bedrijven. Apeldoorn IT verbindt deze organisaties en creëert daardoor kritische massa voor ontwikkelingen die voor onze samenleving van belang zijn.

Welke rol speelt Saab hier in?
Saab heeft in het verleden binnen Apeldoorn IT onder andere meegewerkt aan kennisoverdracht en samenwerking op het gebied van Human Resources. Omdat Saab de komende jaren vanuit de vestiging in Apeldoorn een bredere portfolio aan de Nederlandse markt zal gaan aanbieden staat meewerken aan een goed vestigingsklimaat in deze regio voor Saab en andere IT-bedrijven hoog op onze agenda. We willen ook helpen om het leuk en interessant te maken voor onze medewerkers hier te werken en om makkelijk in contact te kunnen komen met vakgenoten van andere organisatie in deze buurt over interessante onderwerpen die we in ons werk tegenkomen.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Saab over 5 jaar?
De ambitie van Gemeente Apeldoorn om van Apeldoorn een vooraanstaande IT-stad te maken, onder andere door versterking van het onderwijs op dit gebied en het aantrekken van meer bedrijven, wordt door Saab van harte ondersteund. Inhoudelijk gaat onze interesse uit naar iets dat alle bedrijven nu en in de toekomst zou kunnen verbinden: het vakgebied simulatie. Focus op simulatie zou Apeldoorn de kans kunnen geven om zich op IT-gebied te onderscheiden van andere IT-kernen in de wereld. Simulatie is een onderwerp dat in de toekomst steeds belangrijker zal worden, onder andere om ontwikkelingen te kunnen versnellen en inzichtelijk te maken hoe ze in een groter geheel kunnen werken. Dit is in mijn ogen voor alle organisaties die bij Apeldoorn-IT zijn aangesloten belangrijk.

Apeldoorn IT is trots op een partner als Saab en wat ons betreft blijven we nog heel lang aan elkaar verbonden.

16-5-2018|0 Comments

Partner Apeldoorn-IT: Gelre Ziekenhuizen

Apeldoorn IT heeft meerdere partners. Een van haar partners is Gelre Ziekenhuizen.

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Ook zijn er buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Er werken ruim 3.500 medewerkers, 300 medisch specialisten en 300 vrijwilligers. Samen biedt Gelre een breed palet aan onderzoek, diagnosestelling en (na)behandeling.

Wij spraken met Andre Zandberg, manager ICT van Gelre Ziekenhuizen.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Andre Zandberg en ben Manager ICT van Gelre ziekenhuizen. Als arts met een bedrijfskundige achtergrond versta ik de taal van de verschillende disciplines binnen de zorg en weet ik de verbinding te leggen tussen de actoren en ICT. Mijn persoonlijke doel is Gelre ziekenhuizen en de regio Apeldoorn regio door de digitale transitie binnen de zorg te begeleiden.

Waarom is Gelre partner geworden van Apeldoorn IT?
Lokale samenwerking en kennisdeling van ICT professionals bevordert de ontwikkeling en het werkplezier van de huidige medewerkers. Het aantrekken van nieuwe medewerkers van buiten Apeldoorn, met kennis van de nieuwe technieken in een krappe arbeidsmarkt, blijkt moeilijk. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we de lokale arbeidsmobiliteit vergroten en vormen we een aantrekkelijk werkgebied voor ICT-ers.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Gemeenschappelijke visie dat we alleen door samenwerking aantrekkelijk blijven voor ICT-ers om in Apeldoorn te komen en blijven werken.

Welke rol speelt Gelre hier in?
Op dit moment een bescheiden, nog verkennende rol.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Gelre over 5 jaar?
Als trekkende en verbindende kracht van initiatieven op het raakvlak tussen ICT en Zorg.

Apeldoorn IT is trots op een partner als Gelre Ziekenhuizen en wat ons betreft blijven we nog heel lang aan elkaar verbonden.

3-5-2018|Reacties uitgeschakeld voor Partner Apeldoorn-IT: Gelre Ziekenhuizen

IT belangrijke factor in de digitale transformatie

Om te beginnen wil ik me kort even voortellen.
Ik ben Perry Willering, 44 jaar en namens KPN lid van de stuurgroep van Apeldoorn IT. Woon niet in Apeldoorn maar vanuit ons pand aan de Fauststraat mag ik als sectordirecteur leiding geven aan KPN’s salesorganisatie voor de zakelijke markt dat zich richt op de sectoren maakindustrie, bouw, transport&logistiek, Agri en food. KPN is al vanaf de eerste uren verbonden aan Apeldoorn IT (eerst nog vanuit Pink Roccade /Getronics). Zelf ben ik ingestapt in 2015.

Van facilitair naar strategisch speerpunt
Apeldoorn IT: Een mooi initiatief tussen overheidsinstellingen en het bedrijfsleven waarlangs je op een mooie manier de ontwikkelingen in het IT speelveld terug kunt zien.

Ging het in the early days over “IT voor IT” nu praten we over de rol van IT als belangrijke factor in de digitale transformatie.  Van facilitair naar een item dat op de strategische agenda van elke onderneming moet staan. IT inzetten om je onderneming wendbaarder te maken of nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Wat doe je zelf en wat met partners? Waar en hoe begin je?

Vanuit de gesprekken die ik namens KPN met bedrijven heb, zie ik de digitale transformatie vorm krijgen langs drie assen:

  • Medewerkers in staat stellen optimaal te presteren
  • Klantinteractie en klantbeleving verbeteren
  • Processen optimaliseren door via digitalisatie de slagkracht te verhogen.

Vanuit de verschillende achtergronden en rollen binnen Apeldoorn IT kijkt iedereen hier anders tegenaan en ontstaan mooie gesprekken. Zo wordt telkens een volgende stap gezet en ontstaan mooie initiatieven als het Apeldoorn IT congres van vorig jaar en de ontwikkeling van de samenwerking met andere netwerkgroepen in de crossover sessies, die steeds concreter worden.

De kracht van de crossover
De digitale transformatie lijkt over technologie te gaan. Natuurlijk is technologie van groot belang maar de echte verandering zit in mensen en de manier waarop we samenwerken en ondernemen en natuurlijk helpen de IT ontwikkelingen daarbij. De mate van een goede samenhang tussen mensen, processen en technologie bepaalt de mate van het succes van de verandering. Het gesprek tussen de IT afdeling en “de business” is daarom cruciaal. Ik geloof daarom sterk in de kracht van de crossover sessies waarin Apeldoorn IT participeert. Vanuit de sessies met zorginstellingen zijn al concrete initiatieven voortgekomen. Laten we kijken of er nieuwe crossovers te ontwikkelen zijn.

4-5-2017|0 Comments

Van vaag naar krachtig netwerk

In 2014 kwam ik in contact met Apeldoorn-IT. Mijn eerste gedachte ‘wat een vaag netwerk’. Ik had geen idee welke waarde ik kon bieden en waar ik waarde kon halen. Niet veel later was mijn verbazing groot. Ik ontdekte wat een kracht dit netwerk had.

Kracht
Netwerken staat voor mensen met dezelfde interesses samenbrengen, om samen tot nieuwe mogelijkheden te komen. Daar begint mijn hart sneller van te kloppen.

Dat is de reden dat ik al jaren met veel plezier verbonden ben aan Hollander Techniek. Kennis en mens centraal stellen leidt tot nieuwe toepassingen. Daar sta ik voor, daar staat Hollander Techniek voor en daar staat ook dit netwerk voor. Ik geloof wanneer je mensen bij elkaar brengt er de ruimte is om te innoveren, mensen gaan bewegen en kwaliteiten worden benut.

Dat is dan ook onze kracht: IT-ers met elkaar te verbinden en nieuwe samenwerkingen met elkaar aangaan.

Bewegen richting de toekomst
Met IT binnen Hollander techniek, verzorgen we niet alleen integrale automatisering voor grote retailers in Nederland, maar realiseren we ook management software om productielijnen te optimaliseren.

Een andere sterke ontwikkeling waar Hollander Techniek mee bezig is, is zorgdomotica binnen de zorg, met het doel om het zorgproces te verbeteren. Het gaat ons niet om IT, maar de verandering van het proces. Is dit te ver gegrepen vanuit een technisch bedrijf? Dit is de beweging richting de toekomst, waar IT een belangrijk onderdeel van gaat vormen. Hierin heb je je omgeving nodig om deze beweging te maken.

Verbinding in het netwerk
En dan Apeldoorn-IT? We raken hierboven de essentie. De toekomst is vernieuwend en dit doe je niet meer alleen als bedrijf. De mix van doelgerichte commerciële bedrijven en ondersteunende organisatie, zet Apeldoorn-IT scherp in de waarde die we voor elkaar hebben. De openheid binnen het netwerk geeft ons de mogelijkheid om naar elkaar toe te groeien. Niet dat het netwerk je iets geeft, maar de waarde ligt in de verbinding tussen de deelnemers die elkaar vinden.

Cross-overs tussen netwerken
Als stuurgroeplid, mag ik de connectie vormen in de werkgroep innovatie. De werkgroep die zich richt op de cross-overs naar de deelnemers in andere netwerken (o.a. zorg, cleantech, media, toerisme). Binnen de cross-overs worden partijen uitgedaagd om toekomstige problemen te delen en samen te werken aan een oplossingsrichting.

Dit heeft er al toe geleidt dat er verbinding is ontstaan met zorgpartijen waar het juist draait om het proces en IT daar ondersteunend aan moet zijn.

Toekomstdroom
Als netwerk hebben we onze ambities vastgelegd, waar we de komende jaren ons op gaan focussen. Mijn eigen droom is dat alle Apeldoornse bedrijven/instellingen bij IT uitdagingen samenwerking gaan opzoeken binnen het groeiende netwerk om samen tot iets nieuws te komen.

Van vaag naar onderweg
Is Apeldoorn-IT nog steeds vaag voor mij? Nee, dit netwerk is de toekomst. Juist samen waarde creëren en gezamenlijk nieuwe toepassingen laten ontstaan, verbindt ons met de economie in Apeldoorn. We staan aan het begin, maar het netwerk geeft het je de mogelijkheid om op weg te gaan.

Andre Simonse

6-4-2017|0 Comments

Samen werken aan een missie

Ik ben Joris van Aart, 47 jaar en sinds september 2015 clustermanager de Belastingdienst, Centrum voor Applicatieontwikkeling en –onderhoud Belastingdienst. Daar lever ik een bijdrage aan de uitdagingen die wij als IV keten op ons genomen hebben : het versnellen van de voortbrenging door multidisciplinaire samenwerking binnen de IV-keten. Mijn focus ligt hierbij op de personele kant van deze veranderingen.

Jij??
Ja, ook ik krijg het vaak te horen op verjaardagsfeestjes: “Werk jij bij de Belastingdienst? Maar wat doe “jij” nou eigenlijk bij de Belastingdienst?”

 

Excellent IT bedrijf
Mijn antwoord is altijd helder. Niet alleen ik, maar mijn collega’s en ik werken samen aan een missie. En deze missie komt voort vanuit het besef dat de Belastingdienst een sleutelpositie heeft in de maatschappij en wij daarin een ondernemend en excellent IT bedrijf willen zijn.”

Lerende werkomgeving
Het is een mooi streven, dat natuurlijk alleen maar succesvol kan zijn wanneer we dit met z’n allen doen. Met elkaar. En te beginnen met een werkomgeving waar je veel kunt leren. Want eigenlijk willen we toch allemaal bij de beste IT werkgever werken waar je iedere dag de keuze hebt om uit je comfortzone te stappen. En dat is in het kader van ontwikkeling eigenlijk best wel een luxe!

Agile werken binnen de IT van de Belastingdienst
Wij omarmen meer en meer het Agile werken en hiermee sluiten wij aan op de ontwikkelpraktijk buiten de Belastingdienst. Agile werken is buiten de Belastingdienst immers al steeds meer een standaard. Agile werken is een belangrijke manier voor ons om sneller resultaat te halen, met elkaar in teams en in samenwerking met de business. Het is een beweging die bottom up vanuit de teams is ontstaan en die door veel teams wordt opgepakt. Werkt dat ook altijd in de praktijk? Nee, ook bij ons is de praktijk weerbarstiger dan de theorie. Met name de schaal van de organisatie en de complexiteit van het IT landschap maken dat het bepaald geen blueprint aanpak is. Maar door bijvoorbeeld doelen en acties van het team te prioriteren en het werk voor de komende weken voorspelbaar te maken met een backlog, nemen we stappen in de goede richting.

Kennis delen
Binnen de IT van de Belastingdienst zijn meerdere werkgroepen met ieder hun eigen expertise. Maar wij leren ook veel van andere organisaties. Een kijkje in de keuken van een ander bedrijf is altijd zeer leerzaam en houdt ons scherp. Apeldoorn IT levert een grote bijdrage aan deze kennisdeling en samenwerking tussen de verschillende IT bedrijven in en rond Apeldoorn.

Dus niet alleen binnen mijn eigen organisatie maar ook daarbuiten geldt: “Teamwork makes the dream work!”

18-1-2017|0 Comments

Apeldoorn IT, platform van de toekomst?

janApeldoorn IT, waarom interessant? Was de eerste gedachte toen ik jaren geleden (ongeveer 6) er voor het eerst in aanraking mee kwam. Zit er dan zoveel IT in Apeldoorn? Zijn er wel IT-ers in Apeldoorn? Wat heb ik aan deelname aan zo’n netwerk? Misschien dezelfde vragen die jij nu hebt als je denkt aan Apeldoorn IT. En zonder die vragen te beantwoorden ging ik weer verder in de dagelijkse hectiek. Tot ik 2 jaar geleden weer op het netwerk stuitte. En toen ben ik maar eens op zoek  gegaan naar antwoorden op die vragen. En ja,  er zit veel IT en veel IT-ers in Apeldoorn. Meer dan 5.000 IT-ers, deels werken in Apeldoorn, maar ook voor een groot deel daarbuiten. In grootte de derde beroepsgroep in onze gemeente. En IT dan? Ook dat. Natuurlijk kende ik de grote bedrijven/instellingen als Achmea, Belastingdienst, Kadaster. Met hen heb ik de afgelopen jaren vaak mogen samenwerken. Mijn verrassing was de veelheid aan kleinere IT bedrijven of nog mooier de maakbedrijven met toenemende IT oplossingen. Wat van de beter bewaarde geheimen van Apeldoorn. Denk aan Liminus, Divitel, Hollander Techniek, etc.

Tsja, en dan denk ik aan de veranderende wereld. Steeds meer netwerk georiënteerd. Wat is er
dan mooier om mee te bouwen aan een platform als Apeldoorn IT? Dus stoute schoenen aangetrokken, me in het netwerk gestort en nu ben ik de trekker van de werkgroep die het congres van 3 november organiseert. En direct is het al leuk. In de werkgroep goede en betrokken mensen die ook willen bouwen. En het idee om het congres neer te zetten voor alle in Apeldoorn werkende IT-ers werd direct omarmd. En de reactie van bedrijven/instellingen die we benaderen is positief. Dan is het leuk werken en levert dit veel energie, kennis en kennissen op.  En oh ja, als je dat ook wilt dan is deelnemen een must! Kom met en bij ons kijken op 3 november in Omnisport.

Jan Hendriks

Programma en aanmelden

27-10-2016|0 Comments