foto Heleen BrandtDigitalisering neemt in de communicatie steeds meer een vlucht. Twitter, Facebook, Instagram en tientallen apps heb ik langs zien komen in mijn tijd als teamleider Communicatie bij de gemeente Apeldoorn. Ik heb de contacten met inwoners, ondernemers maar zelfs ook met collega’s zien verschuiven van face to face naar steeds vaker digitaal. Dat geldt ook voor onze dienstverlening als gemeente. Uiteindelijk wil minister Plasterk dat we vanuit de overheid alles digitaal aanbieden. Een grote omslag, die zowel binnen als buiten het Stadhuis om aanpassingen vraagt.

Ruim een jaar geleden stapte ik de wereld van Informatie & Gegevensdiensten binnen. Een totaal andere wereld, IT was een black box voor mij. Mijn team, met veel deskundigen op het gebied van (geo)informatie, heeft me warm heeft gemaakt voor het vakgebied en waanzinnig veel geleerd. Inmiddels sta ik middenin het verder brengen van de digitalisering. Wat een fantastische klus. Onze opgave is om samen het Stelsel van Basisregistraties in te voeren. Basisregistraties zoals adres- en gebouwgegevens, maar ook persoonsgegevens en info over onroerend goed. Door al bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter werken en de dienstverlening verbeteren. Ik merk dat communicatie hier ook een hele belangrijke rol speelt. En dat is soms een dingetje bij IT-mensen. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk dat oplossingen vaak meteen gezocht worden in de techniek. Soms is het juist goed om even breder te kijken, de verbinding te zoeken met andere disciplines, van elkaar te leren en samen een oplossing te bedenken. Mijn communicatieachtergrond komt hier goed van pas!

Dat verbinding veel oplevert, zie ik dagelijks in mijn werk. Dat is ook waarom ik zo uitkijk naar het IT-congres! Wat is er mooier dan als deskundige en geïnteresseerde IT-ers bij elkaar te komen en kennis en ervaringen te delen?! Dit gaan we zeker doen op 3 november. Want persoonlijk contact is voor mij nog steeds dé succesfactor in de digitalisering!

Heleen Brandt
Teammanager Informatie- en Gegevensdiensten
Gemeente Apeldoorn