Masterclass Van het hoofd naar het hart

Tijd: 14.30-16.00

Spreker: Arshad Shamsi, Quint

Iedereen ziet en voelt de kracht van twee grote veranderingen die gaande zijn in de wereld: de Digitale Transformatie en de steeds groter wordende noodzaak tot Duurzaamheid. Digitalisering kan een grote katalysator zijn van verduurzaming, maar deze kans wordt nog door weinig organisaties benut. Vanuit het huidige economische paradigma, gebaseerd op eigenbelang en winstmaximalisatie voor aandeelhouders, zetten organisaties digitalisering vooral in om kosten te reduceren of meer omzet te genereren, niet om een positieve impact op people en planet te hebben.

Deze manier van denken heeft de wereld veel goeds gebracht, maar is aan vervanging toe. Het heeft verwoestende gevolgen gehad voor het klimaat en de mensen in organisaties gereduceerd tot schakels in een economische machine. Als gevolg is maar 17% van de mensen in de wereld echt bevlogen op het werk, terwijl organisaties met bevlogen mensen vele malen beter presteren. Een belangrijk aspect van bevlogenheid is een duidelijke ‘purpose’: een doel dat verder gaat dan winst alleen. Organisaties met een duidelijke purpose en medewerkers die bevlogen zijn om daaraan bij te dragen zullen in staat zijn om digitalisering te gebruiken om de wereld te verduurzamen. Wij geloven dat juist die organisaties uiteindelijk zullen overleven.

In deze masterclass ga je ervaren wat je zelf kunt doen om jouw eigen purpose te vinden en wat dit kan betekenen voor jouw eigen bevlogenheid.