Parallelsessie Anoniem…, maar toch herkend

Tijd: 15.15-16.00

Spreker: Adri van der Peet, BMC Implementatie

Vanuit het privacyperspectief kijken we mee in de keuken van de beleidsontwikkelingen in gemeenteland waarbij een gemeente eigen gegevensbronnen en die van anderen wil hergebruiken voor het ontwikkelen van beleid. Is hergebruik mogelijk en is de privacy afdoende beschermd door Big Data te ontdoen van identificerende gegevens?