Parallelsessie Digitale strategie: van strategie naar transformatie

Tijd: 15.15-16.00

Sprekers: Harrie van Leeuwen en Koen Huisstede, Kadaster

De nieuw geformuleerde ambities van het Kadaster zijn het uitgangspunt om te komen tot een Digitale Strategie. Aangegeven wordt hoe deze strategie tot stand is gekomen, uit welke zeven pijlers de strategie opgebouwd is, welke dilemma’s opgelost moeten worden en hoe uiteindelijk de strategie moet leiden tot een digitale transformatie.