Parallelsessie Future-proof software: nooit meer legacy!

Tijd: 15.15-16.00

Sprekers: Tineke Koops, Anne Buit & Jasper Kloost, Thinkwise

Legacy software is een groot probleem. Het draaiend houden van deze functioneel en/of technologisch verouderde software kost veel tijd en geld. De software groeit niet mee met de snel veranderende bedrijfsprocessen en is een remmende factor op het succes van moderne bedrijven.
Vervangen van legacy software door pakketsoftware of traditionele maatwerk software is kostbaar, tijdrovend en risicovol. Bovendien is het probleem daarmee niet opgelost, maar slechts uitgesteld. “Yesterday’s innovation is today’s commodity and tomorrow’s legacy”.
Door slim gebruik te maken van Model-Driven Development realiseer je snel flexibele en adaptieve bedrijfssoftware die perfect aansluit op de bedrijfsprocessen, eenvoudig aangepast kan worden en geschikt is voor alle huidige én toekomstige technologieën.