Parallelsessie Van traditionele IT naar cloud services

Tijd: 11.00-11.45

Spreker: Carel Duits, Belastingdienst

In deze parallelsessie zal verteld worden over de ervaringen binnen de Belastingdienst bij de organische verandering van traditionele infrastructuur naar cloudservices. Welke verschuivingen vonden plaats, wat was hiervan de impact op het personeel en de organisatie en welke volgende stappen moeten nu worden gezet?