Besturing op ketens, door informatie-uitwisseling tussen organisaties

Track: Strategie

Tijd: 11.00-11.40

Presentatie: Johan Hobelman, Le Blanc Advies

Informatiehuishouding over de grenzen van meerdere organisaties heen vraagt om een andere kijk op strategie, architectuur, ontwerp en veranderprocessen dan we gewend zijn. Doorslaggevende verschillen worden besproken en geïllustreerd met actuele praktijkvoorbeelden.