DevOps is not at all about technology

Track: Systeemontwikkeling

Tijd: 11.00-11.40

Presentatie: John Leegte, Belastingdienst

In 2008 (!) is de term DevOps geïntroduceerd. Sindsdien heeft het begrip DevOps meer en meer tractie gekregen, in de slipstream van Agile practices, zoals Continuous Delivery. De presentatie gaat in op de vraag waarom DevOps leidt tot meer focus op klantwaarde, beschrijft DevOps practices, maar gaat vooral in op de randvoorwaarden en culturele omslag die nodig zijn om DevOps succesvol te laten zijn. Dit wordt geïllustreerd met voorbeelden van successen en valkuilen van teams binnen de Belastingdienst die DevOps als werkvorm hebben geadopteerd.