Welke toepassingsmogelijkheden biedt het 5G netwerk Apeldoorn, dat in 2021 werkend moet zijn? Op woensdag 15 mei kwamen zo’n 40 mensen van verschillende organisaties (onderwijs, ondernemingen, overheid) bij Apeldoorn IT partner Achmea samen om de (on)mogelijkheden te bespreken tijdens de eerste 5G Solutions Challenge.

Wethouder Wim Willems en Marcel Veening, directeur van het Centre of Excellence, openden de middag die in het teken stond van innovatie. Beiden benadrukten dat iedere toepassing waarvoor het netwerk gebruikt wordt, gevolgen heeft voor de maatschappij en dat daar voorzichtig mee omgesprongen moet worden.

Solutions challenge

De aanwezigen werden tijdens de Solutions Challenge uitgedaagd om met innovatieve toepassingen voor het toekomstige 5G netwerk te komen binnen de thema’s ‘zelfredzaamheid in de zorg’ en ‘verbeteren van de verkeersveiligheid’. Vijf teams, bestaande uit bestuurders en beslissers van vooraanstaande bedrijven uit de regio, hebben hun hersenen flink gekraakt in de zoektocht naar het meest innovatieve idee.

Winnend concept

De uiteindelijke concepten zijn beoordeeld door een jury bestond uit vertegenwoordigers van o.a. Saxion, KPN, Gelre en Atlant. Hierbij werd kritisch gekeken naar de aspecten originaliteit, toegevoegde waarde, toepasbaarheid en tot slot de samenwerking tussen organisaties. Winnaar was het team dat het ‘creëren van strategische 5G-hubs rondom Apeldoorn’ bedacht. Het doel van dit concept is om Apeldoorn autoluw en dus veiliger te maken, door het aanbieden van een totaalpakket aan diensten op het gebied van vervoer en faciliteiten, zoals catering en pakketbezorging. Deze worden dankzij het 5G- netwerk real-time op de persoon afgestemd voor een optimale ervaring.

Dit concept komt niet uit de lucht vallen. Apeldoorn kent 40.000 dagelijkse forenzen en meer dan 20.000 bewegingen van pakketbezorgers. De 5G-hubs zouden dit aantal aanzienlijk verminderen, met als resultaat een veiliger, gezonder en dus leefbaarder Apeldoorn. De komende maanden worden de details van dit concept verder uitgewerkt tot een concreet plan dat in de praktijk gebracht kan worden.