marcMark Sandmann, wethouder Economische Zaken sinds 9 juli 2015, in zes korte vragen en antwoorden aan het woord over Apeldoorn-IT en het congres.

Hoe is het je de afgelopen periode bevallen als wethouder Economische Zaken?
Goed! Vooral de ontmoetingen met de ondernemers bevallen mij zeer.  Ik proef een nieuw elan in Apeldoorn.

Waarom eigenlijk een topsector binnen Apeldoorn?
In onze strategische visie hebben wij drie hoofddoelen geformuleerd. Innovatie is er daar een van. Binnen de IT sector speelt innovatie een grote rol. Wij hebben veel expertise op dit terrein binnen onze gemeentegrenzen. Kunst is om een en ander zo als mogelijk te laten renderen.

Waar liggen volgens jou nog kansen voor de IT sector?
Op velerlei gebied. De wereld staat bepaald niet stil. Bijzondere kansen zie ik echter in de zorg. Op dat vlak ligt er nog een behoorlijk terrein braak.

Wat vind je van Platform Apeldoorn IT
Top natuurlijk. Veel van dit soort initiatieven verdwijnen na een paar jaar. Dit Platform niet. Dat bevestigt het nut en de waarde. Elkaar ontmoeten leidt heel vaak tot meerwaarde.

Ben je erbij op 3 november in Omnisport?
Absoluut! De IT is een belangrijke economische drager. Daar wil ik bij zijn.

Wat verwacht je van het congres?
Ik hoop op enthousiasme en op het ontstaan van nieuwe liefst verrassende coalities.