Home/Hackathon Hack de Toekomst
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Apeldoorn IT partner van Onderwijshackathon in Apeldoorn

Nog twee maanden en dan is het zover! Dan vindt in Apeldoorn hackathon Hack de Toekomst plaats. Een evenement waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid gezamenlijk op zoek naar mogelijkheden om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Wat is een hackathon?
Dit is een bijeenkomst waarin een grote groep mensen uit bedrijfsleven en onderwijsinstellingen (met name met kennis van IT) gezamenlijk aan een thema werkt. Het doel is om binnen een dag of aantal dagen met innovatieve en creatieve oplossingen te komen rondom een bepaald thema of om een probleem op te lossen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van open data.

Waarom een hackathon
De wereld verandert en technologie speelt daarbij een steeds grotere rol. De gemeente Apeldoorn wil graag bijblijven en innovatief zijn. Vanuit het Miniserie van Onderwijs heeft de gemeente Apeldoorn, net als negen andere gemeenten in Nederland, de kans gekregen om daarmee aan de slag te gaan in de vorm van een hackathon. De gemeente ziet dit als een innovatief experiment en is de samenwerking aangegaan met o.a. ROC Aventus, de koepels voor voortgezet onderwijs en het Centre of Excellence.

Thema van de hackathon
De hackathon richt zich op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De volgende vragen staan centraal: waar komen onze jongeren terecht als ze uitstromen uit het onderwijs? Vinden ze een baan? Waar liggen de kansen en waar zitten de knelpunten? In teams worden open datasets geanalyseerd, die beschikbaar zijn via CBS, DUO of het UWV. Daarnaast worden data beschikbaar gesteld van deelnemende onderwijsinstellingen of de gemeente. Zo hopen we met elkaar tot mooie oplossingen te komen voor bovenstaande vraagstukken. Bruikbare oplossingen bedenken is natuurlijk het doel van de teams, maar er zijn ook mooie prijzen te winnen!

Deelnemers aanmelden
Het belooft een boeiende tweedaagse te worden waarin je veel kunt leren over hoe we Big Data kunnen inzetten bij de analyse van vraagstukken die voor bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente relevant zijn. Maar ook waar je nieuwe mensen uit onderwijsveld en bedrijfsleven kunt ontmoeten. Tussen het ‘hacken’ door worden de dagen gevuld met workshops en lezingen.

De inschrijving is inmiddels geopend. Aanmelden is mogelijk via www.hackdetoekomst.nl, zowel individueel als per team. We werken zoveel mogelijk in multidisciplinaire teams, zodat verschillende achtergronden en expertises van elkaar gebruik kunnen maken.

Samenwerkingspartner

In plaats van deelnemen aan de hackathon, is het ook mogelijk om samenwerkingspartner te worden. Apeldoorn IT is dit! Dat is natuurlijk prachtig nieuws. Voor de organisatie van de hackathon is op verschillende gebieden ondersteuning welkom! Ook is er nog ruimte voor het geven van lezingen en workshops. Neem hiervoor contact op via contact@hackdetoekomst.nl.