Innovation Friday 

I.v.m. Covid-19 is er al een jaar geen Innovation Friday georganiseerd.  

Iedere tweede vrijdag van de maand organiseert het Kadaster een Innovation Friday. Om 9:00 uur is er een korte kick-off waarin ieder innovatie-team zijn idee voor het voetlicht brengt. Iedereen die mee wil doen kan zich bij één van de teams aansluiten. Daarna gaan de teams aan de slag en hebben ze tot 15:00 uur om hun idee vorm te geven. 

 De laatste is geweest op 13 december 2019. Het thema toen was Low Code. 

Er werd ingegaan op vragen als: 

  • Wat is low code ? 
  • Waarom low code ? 
  • Voor- en nadelen van low code ? 
  • Wat betekent low code voor mijn organisatie ? 
  • Huidige marktontwikkelingen met betrekking tot low code ? 

Naast het delen van ervaringen is het de bedoeling om op basis van ingebrachte cases een stuk functionaliteit te realiseren met een low code platform.  

Voor wie? 

Deze dag was bedoeld voor ict’ers en vertegenwoordigers van de business. Businessvertegenwoordigers kunnen een indruk op doen van de positie en mogelijkheden van low code. Ontwikkelaars en geïnteresseerden kunnen de uitdaging aan gaan en functionaliteit bouwen met behulp van low code. 

Hopelijk kan er snel weer een Innovation Friday worden georganiseerd. Als jouw organisatie geïnteresseerd is in deelname of in het leveren van een bijdrage aan een Innovation Friday, dan horen (link naar contact) wij dat graag. 

Blijf op de hoogte van
alle ontwikkelingen in Apeldoorn IT stad