Tom Heisterkamp leidde ongeveer 65 geïnteresseerde aanwezigen op 13 juni jl. door de wereld van Agile methoden en het transitieproces. Hij behandelde de groeiende populariteit van op Agile gebaseerde methoden en hoe organisaties dit hebben ingepast in werkvormen, tools en processen. Tegelijkertijd werden ook de redenen benadrukt waarom niet iedereen (volledig) volgens Agile wil of kan werken. Het was een boeiende en inspirerende bijeenkomst waarvan deze video-impressie getuigt.