Om te beginnen wil ik me kort even voortellen.
Ik ben Perry Willering, 44 jaar en namens KPN lid van de stuurgroep van Apeldoorn IT. Woon niet in Apeldoorn maar vanuit ons pand aan de Fauststraat mag ik als sectordirecteur leiding geven aan KPN’s salesorganisatie voor de zakelijke markt dat zich richt op de sectoren maakindustrie, bouw, transport&logistiek, Agri en food. KPN is al vanaf de eerste uren verbonden aan Apeldoorn IT (eerst nog vanuit Pink Roccade /Getronics). Zelf ben ik ingestapt in 2015.

Van facilitair naar strategisch speerpunt
Apeldoorn IT: Een mooi initiatief tussen overheidsinstellingen en het bedrijfsleven waarlangs je op een mooie manier de ontwikkelingen in het IT speelveld terug kunt zien.

Ging het in the early days over “IT voor IT” nu praten we over de rol van IT als belangrijke factor in de digitale transformatie.  Van facilitair naar een item dat op de strategische agenda van elke onderneming moet staan. IT inzetten om je onderneming wendbaarder te maken of nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Wat doe je zelf en wat met partners? Waar en hoe begin je?

Vanuit de gesprekken die ik namens KPN met bedrijven heb, zie ik de digitale transformatie vorm krijgen langs drie assen:

  • Medewerkers in staat stellen optimaal te presteren
  • Klantinteractie en klantbeleving verbeteren
  • Processen optimaliseren door via digitalisatie de slagkracht te verhogen.

Vanuit de verschillende achtergronden en rollen binnen Apeldoorn IT kijkt iedereen hier anders tegenaan en ontstaan mooie gesprekken. Zo wordt telkens een volgende stap gezet en ontstaan mooie initiatieven als het Apeldoorn IT congres van vorig jaar en de ontwikkeling van de samenwerking met andere netwerkgroepen in de crossover sessies, die steeds concreter worden.

De kracht van de crossover
De digitale transformatie lijkt over technologie te gaan. Natuurlijk is technologie van groot belang maar de echte verandering zit in mensen en de manier waarop we samenwerken en ondernemen en natuurlijk helpen de IT ontwikkelingen daarbij. De mate van een goede samenhang tussen mensen, processen en technologie bepaalt de mate van het succes van de verandering. Het gesprek tussen de IT afdeling en “de business” is daarom cruciaal. Ik geloof daarom sterk in de kracht van de crossover sessies waarin Apeldoorn IT participeert. Vanuit de sessies met zorginstellingen zijn al concrete initiatieven voortgekomen. Laten we kijken of er nieuwe crossovers te ontwikkelen zijn.