Afgelopen vrijdag 15 september vond de jaarlijkse BBQ van Platform Apeldoorn IT plaats.
Een middag om terug te kijken naar het afgelopen jaar en vooral ook vooruit naar de plannen voor het komende jaar. Het werd een prettige middag met interessante discussies en ruimte om te netwerken.

Delen resultaten en ambities werkgroepen
De vorige BBQ stond in het teken van de ambities en resultaatgebieden van de stuurgroep van Apeldoorn IT. Dit jaar lag het initiatief bij de diverse werkgroepen om hun resultaten en ambities te presenteren. Het was mooi om de activiteiten en successen te horen vanuit de verschillende werkgroepen. Een greep uit de activiteiten: De diverse kennissessies over Security, Mobility en Agile georganiseerd door de werkgroep Kennis.

De werkgroep Mobiliteit organiseert 4 oktober de jaarlijkse mobiliteitsmarkt (Meet en Greet) én verkent actief mogelijkheden om werknemers mobiel en alert te houden op de arbeidsmarkt door onder meer trainingen. De eerste cross-over sessies zijn geweest tussen de Zorg en IT- sector en ze smaken naar meer. En de eerste ideeën voor het IT congres in 2018 borrelen al op! Mooie en waardevolle mijlpalen en nog legio ideeën en ambities voor ogen om van Apeldoorn IT een platform te maken waar je bij wílt horen!

Hartelijk dank aan iedereen voor zijn/haar bijdrage. Samen gaan we op weg naar nog meer verbinding, kennisdeling en mobiliteit in de IT!