Lidmaatschap Apeldoorn IT

Apeldoorn IT is het netwerk van Apeldoornse bedrijven, overheid en kennisinstellingen met IT professionals. Samen maken zij zich sterk voor onderlinge kennisdeling en samenwerking in werving en loopbaangroei. Ook creëert Apeldoorn IT kansen voor jong talent. Apeldoorn IT bestaat uit de volgende partners:

 • Belastingdienst
 • Gelre Ziekenhuizen
 • Gemeente Apeldoorn
 • Hollander Techniek
 • Kadaster
 • KPN
 • Le Blanc Advies
 • Luminis
 • Saab Technologies

Geen partner, maar wel lid worden? Dat kan!
Apeldoorn IT wil graag het netwerk vergroten, door leden toe te voegen aan het platform. Het lidmaatschap bedraagt per organisatie € 750 per jaar. ZZP’ers betalen € 100 per jaar.

Voordelen van het lidmaatschap:

 • Deelname aan alle (kennis)sessies van Apeldoorn IT
 • Deelname aan het 2-jaarlijks IT-congres, incl. een stand op de informatiemarkt
 • Deelname aan de jaarlijkse netwerk BBQ
 • Zichtbaarheid op website van Apeldoorn IT met logo als lid
 • Mogelijkheid tot onderling delen van vacatures in het kader van mobiliteit

Hoe wordt u lid?
Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap voor uzelf of uw medewerkers, dan kunt u een afspraak maken met onze relatiemanager Dion Klopman, telefonisch via 06 – 39 31 56 58 of per mail via d.klopman2@apeldoorn.nl.

Wat verwachten wij van onze leden?
Leden van Apeldoorn IT kennen de ambities van het platform en leveren hieraan een bijdrage. Dit kan zijn door het organiseren van (een onderdeel van) een kennissessie, het schrijven van een
blog of artikel over actuele IT-thema’s, het organiseren van een bedrijfsbezoek of het aanbieden van stage- of uitwisselingsplekken.

Hoe is Apeldoorn IT georganiseerd?
Apeldoorn IT bestaat uit een stuurgroep, met daarin een afvaardiging van alle partners. Hier worden de strategische lijnen uitgezet voor het platform. De stuurgroep wordt ondersteund bij de
activiteiten door de werkgroepen Mobiliteit, Kennis, Onderwijs & Stage, Cross-over, Congres en Profilering.

N.B. Het lidmaatschap is een nieuwe vorm van deelname aan Apeldoorn IT. In december 2018 wordt deze vorm van deelname geëvalueerd.