Het leefklimaat in Apeldoorn verbeteren en uitgroeien tot een Smart City; dat is de misse van de LoRa Community in Apeldoorn. Bevlogen inwoners en IT’ers zetten zich sinds 2016 in om een dekkend LoRa netwerk in Apeldoorn te realiseren. In december wordt een belangrijke stap gezet. Op 8 december doneert wethouder Mark Sandmann namens Apeldoorn IT vier nieuwe gateways aan de LoRa community. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij dit feestelijke moment.

De teller staat op…

Met dank aan de Politie aan de Europaweg, het Centre of Excellence & Startup Apeldoorn, het Kadaster en de gemeente zijn er vier nieuwe gateways geplaatst op de daken van deze organisaties. Daarmee staat de teller op zeven! Goed voor een nagenoeg dekkend LoRa netwerk in Apeldoorn. Met dit netwerk kunnen kleine pakketjes data, over een grote afstand met maar weinig stroom verstuurd worden. Bijvoorbeeld tussen sensoren en computersystemen.

Innovation Friday

Vrijdag 8 december staat de hele dag in het teken van de LoRa-innovatie. In teams gaan enthousiaste inwoners en IT-ers tussen 9 en 15 uur aan de slag om nieuwe, creatieve toepassingen te bedenken met LoRa. Het blijft niet bij alleen ideeën, er wordt die dag ook meteen gewerkt aan de uitvoering. Een echte Innovation Friday dus! Om 15 uur worden de ideeën gepresenteerd aan alle aanwezigen. Daarna sluit de middag met een netwerkborrel.

Bent u erbij?

Bijwonen demo’s
Benieuwd naar het LoRa netwerk en de innovatieve ideeën? Kom dan op 8 december naar het Kadaster. Aanmelden kan per mail naar bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl

Meedenken in een team
Wilt u meedenken en doen in één van de teams? Dat kan óók.
Aanmelden kan per mail bij huub.vanbree@kadaster.nl