Een warm afscheid: Marto Boes’ zijn reis bij Apeldoorn IT

Apeldoorn, een stad die voor de eeuwwisseling misschien onopgemerkt bleef in de IT-wereld, heeft de afgelopen decennia een opmerkelijke transformatie doorgemaakt. Dit succesverhaal is mede te danken aan de inzet en passie van Marto Boes, die een cruciale rol heeft gespeeld in de opbouw van Apeldoorn IT. Als voorzitter van Apeldoorn IT en hoofd talentontwikkeling bij het Kadaster heeft Marto Boes niet alleen IT-bedrijven samengebracht, maar ook een gemeenschap gecreëerd waarin IT-professionals kunnen groeien. Nu, na 25 jaar toewijding aan Apeldoorn IT, nadert Marto’s pensioen. Met dit in zicht is het tijd om terug te kijken en te vieren wat er is bereikt.

 

Marto Boes: een man met een missie

Marto Boes stapte in 1996 binnen bij het Kadaster met de intentie om zich te richten op HR-taken binnen de IT. Al snel maakte hij een switch en werd hij directeur IT. Dat sloot mooi aan bij zijn avontuur dat naast het Kadaster plaatsvond. In 1998 trad Marto toe tot de toen net opgerichte stuurgroep van Apeldoorn IT (AIT), de organisatie die IT-bedrijven in Apeldoorn met elkaar, én met IT’ers verbindt. Als vertegenwoordiger namens het Kadaster groeide Marto uit tot een van de ‘founding fathers’ van AIT. Het duurde niet lang, of Marto werd de voorzitter van AIT.

Na 25 jaar komt er een einde aan deze periode. Het is nu tijd voor de laatste zaken, het laatste congres en de laatste AIT-barbecue. “Ik wilde mijn rol als voorzitter al eerder overdragen, maar mijn toewijding en enthousiasme werden door iedereen gewaardeerd, waardoor ik tot mijn laatste werkdag voorzitter ben,” deelt Marto Boes met een glimlach. “In november ben ik nog één keer de dagvoorzitter van het AIT-congres, maar daarna is het toch echt klaar. Stukje bij beetje zal ik al mijn taken overdragen. Bert Voorbraak zal als tijdelijke nieuwe voorzitter mijn taken waarnemen en kan mogelijk mijn rol als voorzitter definitief overnemen, als hij wordt gekozen.”

 

De tijdlijn van Apeldoorn IT

We gaan terug in de tijd, 25 jaar geleden, toen de belangrijkste IT-werkgevers van Apeldoorn de handen ineensloegen. Het Kadaster, de Belastingdienst, Wegener, Het Rijkscomputercentrum, Centraal Beheer en de Gemeente werkten samen onder de naam Apeldoorn IT. Het doel? Apeldoorn op de kaart zetten als IT-stad. Want ondanks dat er geen IT-opleiding in Apeldoorn was, waren er hier wél veel interessante bedrijven met een IT-missie waar we AIT professionals naartoe wilde lokken. “We wilden een omgeving creëren waarin IT-talent kon groeien en bloeien, waar bedrijven konden floreren en waar innovatie werd gestimuleerd. Samen met de andere leden van AIT hebben we deze visie stap voor stap gerealiseerd.”

Marto zijn rol bij het Kadaster verschoof na enkele jaren van directeur IT naar zijn huidige functie als hoofd talentontwikkeling. “Ik ben voorzitter bij Apeldoorn IT gebleven, ook nadat ik geen directeur IT bij het Kadaster meer was,” vertelt Marto. “Dit kwam denk ik mede voort uit mijn enthousiasme en mijn geloof in het belang van dit netwerk. Ik heb het al die tijd met veel plezier gedaan.” Marto’s toewijding en enthousiasme waren dan ook zichtbaar gedurende de hele evolutie van AIT.

 

Van start tot nu

In de vroege jaren van AIT lag de focus voornamelijk op het verbinden van IT-bedrijven in Apeldoorn en het creëren van een gemeenschap waarin arbeidsmarktcommunicatie, kennisdeling en samenwerking centraal stonden. Apeldoorn IT organiseerde  evenementen en congressen, en creëerde netwerkmogelijkheden, waardoor bestuurders en professionals uit de IT-branche in Apeldoorn elkaar konden ontmoeten en inspireren.

Het netwerk werd extra belangrijk, toen de arbeidsmarkt krapper werd. Zeker in de IT-branche was dit voelbaar. De focus lag aanvankelijk op het aantrekken van IT-talent naar Apeldoorn. Apeldoornse bedrijven waren immers niet in zicht bij IT-werknemers in Nederland en dat moest veranderen. De stuurgroep- en werkgroepleden van Apeldoorn IT namen daarom verschillende initiatieven om dit te bewerkstelligen.

“We deden van alles. We organiseerden een landelijke campagne, deden een onderzoek bij IT’ers uit de randstad over hun visie op Apeldoorn en startten zelfs een IT-opleiding in Apeldoorn, in samenwerking met Saxion, HAN en Windesheim. Weliswaar voor korte tijd.” vertelt Marto. Het waren niet direct de studenten die op onze vacatures aankwamen, maar wel de leeftijdscategorie daarboven. “We merkten dat IT’ers in jonge gezinnen het zagen zitten in Apeldoorn te gaan werken. Zij waren de drukte van de randstad, de torenhoge leefkosten daar en de oneindige files wel eens zat. Zij brachten veel ervaring mee naar Apeldoorn. Hen naar Apeldoorn halen was een mooi succesmoment.”

 

Twee pijlers

Apeldoorn IT heeft twee pijlers waar het op draait: arbeidsmarktcommunicatie en kennisdeling. Hoewel de focus op een van de twee door de jaren heen is geschommeld, zijn de pijlers an sich niet veranderd. Alle initiatieven zijn dan ook hieruit voortgekomen. Marto: “Een leuk initiatief dat ik mij herinner is dat we een bedrijfswissel / carrousel hebben georganiseerd, waarbij medewerkers van bijvoorbeeld het Kadaster een halfjaar voor de Belastingdienst gingen werken en andersom. Leuke afwisseling voor de medewerkers, en vernieuwend voor de bedrijven. Met dit initiatief hebben we zelfs een prijs gewonnen.” Maar dat was niet het enige. “Ook hebben we het Concours-IT’que georganiseerd. Hiermee hebben we studenten uitgenodigd voor een IT-competitie in Apeldoorn,  aangevuld met sportieve activiteiten en een spaghettiparty na afloop in het Ordenbos.”

Aan initiatieven geen gebrek. Van driemaal het organiseren van het IT-gala in Orpheus tot de congressen die tot de dag van vandaag nog steeds worden georganiseerd. En van het mede opzetten van Apeldoorn Stagestad tot het meedenken over het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering: het is allemaal voorbij gekomen in Marto zijn tijd bij Apeldoorn IT. En hij heeft er met volle teugen van genoten. “Alles organiseerden we vrijwillig en vanuit dezelfde visie: IT’ers boeien en binden aan het Apeldoorns IT-netwerk.”

 

Met pensioen

Marto Boes neemt met trots afscheid van zijn actieve rol binnen Apeldoorn IT en het Kadaster. Zijn toewijding en leiderschap hebben de basis gelegd voor een bloeiende IT-gemeenschap in Apeldoorn. Maar Marto is bescheiden over zijn bijdrage. “Het succes van AIT is vooral te danken aan de inzet en betrokkenheid van velen. Het was en is een gezamenlijke inspanning van bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en individuele professionals. Samen hebben we AIT gemaakt tot wat het vandaag de dag is,” benadrukt Marto. “En wat ik zo bijzonder vind aan Apeldoorn IT is dat we al die 25 jaar hebben bestaan zonder een formele organisatievorm. We hebben elkaar altijd gevonden in onze gemeenschappelijke energie en belangen en dat heeft ons bij elkaar gehouden. Daar ben ik best trots op. Toch is nu, ook om belastingtechnische redenen, de tijd aangebroken om wel te kiezen voor een organisatievorm van een stichting of een vereniging. Dit zal dan ook dit jaar zijn beslag krijgen.”

Marto Boes kijkt met trots terug op zijn tijd bij AIT en is vol vertrouwen over de toekomst van de organisatie. Hij gelooft dat AIT een cruciale rol zal blijven spelen in het versterken van de IT-sector in Apeldoorn en het stimuleren van innovatie en samenwerking. Wat hij de stuurgroep wil meegeven na zijn pensioen? “Om niet te veel te verzakelijken, maar vooral ook te blijven werken vanuit de idealen en de energie die we met elkaar delen. Het is een waardevol netwerk dat belangrijke dingen doet en het is belangrijk om daar ook op een niet-materiële manier naar te kijken. Niet elke waarde is financieel,” aldus Marto.

Achter de geraniums gaan zitten zal Marto nog lang niet doen. “Ook in mijn pensioen wil ik iets blijven doen wat ertoe doet. Dat zal de idealist in mij zijn. Vakantie vieren is leuk en dat ga ik ook zeker doen, net als meer tijd met mijn kleinkinderen doorbrengen. Maar fulltime vakantie vieren, daar haal ik denk ik niet voldoende voldoening uit. Als vrijwilliger zal ik betrokken en beschikbaar blijven in de markt. Zo blijf ik nog werkzaam als bestuursvoorzitter van twee culturele stichtingen: ‘Kat op het Spek’ en ‘Het Motorblok’. Ik doe graag iets dat er in mijn ogen toe doet. Ergens energie in stoppen, met als beloning dat je er energie van krijgt. En zo lang het goed voelt, blijf ik dat doen.” Dus: laten we Marto bedanken voor zijn onschatbare bijdrage aan AIT en de IT-gemeenschap in Apeldoorn. Zijn visie heeft impact gemaakt en daar kan het nieuwe AIT nog jaren op voortborduren.

Blijf op de hoogte van
alle ontwikkelingen in Apeldoorn IT stad