Werkgroepen

 

Apeldoorn-IT heeft een aantal werkgroepen met deelnemers uit de partners die een diversiteit aan activiteiten ontwikkelen.

 

Werkgroep Kennis

De leden van de projectgroep Kennis zijn zeer goed op de hoogte van wat er binnen hun eigen organisatie speelt en zijn een spin in het web van kennis delen. Zij organiseren o.a. Masterclasses en Food for Thought sessies van inhoud tot praktische
uitvoering. Daarnaast spelen zij vragen door over een veelheid van (ICT) onderwerpen. De werkgroepleden leveren ook een aanzienlijke inhoudelijke bijdrage aan het Apeldoorn-IT congres.

De werkgroep organiseert o.a.:

  • Masterclasses en ervaringssessies: workshops met ICT-gerelateerde thema’s
  • ‘Kennisvragen’: afspraken over het delen van kennis en het helpen beantwoorden van elkaars vragen
  • Congressen en seminars

Werkgroep Mobiliteit

De werkgroep bevordert de mobiliteit tussen de aangesloten bedrijven. De werkgroepleden melden hun (interne) vacatures aan bij de andere organisaties en dan wordt bekeken of ze elkaar kunnen helpen bij het vervullen van deze vacatures. Interne kandidaten kunnen zich aanmelden bij hun eigen werkgroeplid voor informatie en steun als ze een interessante vacature hebben gezien bij een andere organisatie. De kandidaten worden rechtstreeks aan een ander bedrijf beschikbaar gesteld.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met:

  • Blijvend binden en boeien van medewerkers voor een ICT-functie binnen de regio Apeldoorn
  • Uitwisseling van medewerkers: gedurende een half jaar kunnen medewerkers bij één van de andere bedrijven werken
  • Vacatures delen met de andere organisaties en bekend maken
  • (High) potentials kansen bieden zich te ontplooien en zodoende te behouden voor de regio Apeldoorn
  • Kennisdeling en intervisie via gemeenschappelijke bijeenkomsten
  • Gezamenlijk nadenken over toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen en kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen

Werkgroep Stage & ICT

Apeldoorn Stagestad is een initiatief van Apeldoorn IT en de gemeente Apeldoorn. Met Apeldoorn Stagestad willen de aangesloten IT bedrijven niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid uiten in het aanbieden van interessante stageplaatsen. Het gaat verder. Door intensieve samenwerking met de (regionale) onderwijsinstellingen dragen zij bij aan een kwalitatief goed IT-onderwijs. Belangrijk omdat er in Apeldoorn de komende jaren veel behoefte is aan goede gekwalificeerde medewerkers. Inmiddels hebben ook de sectoren Techniek en Zorg kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan Apeldoorn Stagestad.

Werkgroep Congres

De Werkgroep Congres is belast met de organisatie van het Apeldoorn-IT Congres 2018.

Werkgroep Profilering

Het promoten en ondersteunen van de activiteiten van de Apeldoorn-IT werkgroepen binnen de eigen organisaties maar ook naar buiten is belegd bij deze werkgroep.