Werkgroep Stage & ICT

Apeldoorn Stagestad is een initiatief van Apeldoorn IT en de gemeente Apeldoorn. Met Apeldoorn Stagestad willen de aangesloten IT bedrijven niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid uiten in het aanbieden van interessante stageplaatsen. Het gaat verder. Door intensieve samenwerking met de (regionale) onderwijsinstellingen dragen zij bij aan een kwalitatief goed IT-onderwijs. Belangrijk omdat er in Apeldoorn de komende jaren veel behoefte is aan goede gekwalificeerde medewerkers. Inmiddels hebben ook de sectoren Techniek en Zorg kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan Apeldoorn Stagestad.

Leden

  • John Verstegen (Kadaster)
  • Hein de Graaf (Gemeente Apeldoorn)
  • Yvonne Beekman (Belastingdienst)