Apeldoorn IT heeft meerdere partners. Een van haar partners is Gelre Ziekenhuizen.

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Ook zijn er buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Er werken ruim 3.500 medewerkers, 300 medisch specialisten en 300 vrijwilligers. Samen biedt Gelre een breed palet aan onderzoek, diagnosestelling en (na)behandeling.

Wij spraken met Andre Zandberg, manager ICT van Gelre Ziekenhuizen.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Andre Zandberg en ben Manager ICT van Gelre ziekenhuizen. Als arts met een bedrijfskundige achtergrond versta ik de taal van de verschillende disciplines binnen de zorg en weet ik de verbinding te leggen tussen de actoren en ICT. Mijn persoonlijke doel is Gelre ziekenhuizen en de regio Apeldoorn regio door de digitale transitie binnen de zorg te begeleiden.

Waarom is Gelre partner geworden van Apeldoorn IT?
Lokale samenwerking en kennisdeling van ICT professionals bevordert de ontwikkeling en het werkplezier van de huidige medewerkers. Het aantrekken van nieuwe medewerkers van buiten Apeldoorn, met kennis van de nieuwe technieken in een krappe arbeidsmarkt, blijkt moeilijk. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we de lokale arbeidsmobiliteit vergroten en vormen we een aantrekkelijk werkgebied voor ICT-ers.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Gemeenschappelijke visie dat we alleen door samenwerking aantrekkelijk blijven voor ICT-ers om in Apeldoorn te komen en blijven werken.

Welke rol speelt Gelre hier in?
Op dit moment een bescheiden, nog verkennende rol.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Gelre over 5 jaar?
Als trekkende en verbindende kracht van initiatieven op het raakvlak tussen ICT en Zorg.

Apeldoorn IT is trots op een partner als Gelre Ziekenhuizen en wat ons betreft blijven we nog heel lang aan elkaar verbonden.