Apeldoorn IT heeft meerdere partners. Een van haar partners is het Kadaster.

Wij vroegen Ruud Dijkman, IT manager bij het Kadaster, een van onze partners, enkele vragen.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Ik ben Ruud Dijkman, IT manager bij het Kadaster. Ik ben woonachtig in Apeldoorn. Momenteel ben ik 7 jaar werkzaam binnen het Kadaster. Daarvoor ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij de Belastingdienst. Via Apeldoorn-IT ben ik destijds overgestapt naar het Kadaster.

Waarom is het Kadaster partner geworden van Apeldoorn IT?
Het Kadaster is met zijn Directie IT al vele jaren gevestigd in Apeldoorn. Kadaster is een partner van het eerste uur. Destijds was de voornaamste reden om Apeldoorn als IT stad aantrekkelijk te maken met als doel het aantrekken van personeel.  In de loop der jaren zijn daar verschillende redenen bijgekomen zoals mobiliteit en kennisdeling. Deze redenen staan nog steeds overeind. Maar ook gezien de actuele trend naar meer denken in platform en ketens zien we ook dat dit platform heel relevant is op het gebied van innovatie. Als middelgrote werkgever in de stad vind ik het ook heel normaal om iets terug te geven aan de gemeente waar je gevestigd bent.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
In Apeldoorn zitten relatief veel IT bedrijven wanneer je kijkt naar de landelijke gemiddelden. Deze bedrijven staan allemaal voor dezelfde uitdagingen. Op het gebied van kennis bijvoorbeeld. Kennis is momenteel heel makkelijk te vinden via internet en andere kanalen. Echter door onze kennis te bundelen, ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten groeien we in mijn ogen als IT bedrijven naar een hoger niveau. De antwoorden op veel van je vragen vindt je gewoon in Apeldoorn.

Ik ervaar Apeldoorn IT als een ongedwongen samenwerkingsverband waarbij de intrinsieke motivatie van de partners hoog is. Dit resulteert in goed lopende kennisgroepen en mooie events zoals bijvoorbeeld het aanstaande Apeldoorn IT congres op 15 november op het Zwitsal terrein.

Welke rol speelt het Kadaster hier in?
Als Kadaster zijn we een stabiele factor en een actief lid binnen het platform. Doordat het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan is zitten we heel onafhankelijk in het platform. We delen veel kennis doordat we in alle kennisgroepen goed vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden veel events binnen de IT directie Kadaster opengesteld voor alle partners. Een mooi voorbeeld was de gezamenlijke Innovation Friday in november 2017. Op dit event werd het Apeldoorn dekkende open Lora netwerk geopend. Tijdens het event werd er een dag gewerkt door combinaties van Apeldoornse IT bedrijven aan innovatieve oplossingen met het thema Lora / Internet of Things.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en het Kadaster over 5 jaar? Ambitie?
Ieder bedrijf wordt een IT bedrijf. Het IT component zal alleen maar groter worden binnen bedrijven. De beroepsbevolking van IT’ers in andere steden zal derhalve ook groeien. Als Apeldoorn IT zullen we onze ambities nog hoger moeten stellen om Apeldoorn als IT stad te gaan of blijven zien. Ik zie Apeldoorn in de nabije toekomst als het nieuwe Silicon Veluwe van Nederland met een focus op bijvoorbeeld het test -of simulatiecentrum van Nederland.