Enkele vragen aan Joost Gordijn, directeur van Le Blanc Advies.
Le Blanc Advies is een groeiend consultancy bedrijf met een 40-tal hoog opgeleide business analisten en architecten. Deze professionals voeren opdrachten uit bij groot zakelijke organisaties in diverse sectoren waaronder de overheid, nuts en financiële instellingen. Het gaat hierbij om het realiseren van strategische keuzes waarbij bedrijfsprocessen en informatievoorziening een prominente rol spelen. Waarbij ons motto is: Eerst goed denken dan het juiste doen en al doende blijven nadenken. Kortom de combinatie van denkkracht en daadkracht.

Daarnaast verzorgt de Le Blanc Academy cursussen en diploma trajecten op gebied van Business Analyse en Architectuur. Zowel in-company als ‘open rooster’.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Vanaf de oprichting van Le Blanc ben ik als manager betrokken. Sinds eind 2018 als directeur. Ik krijg energie als in ons bedrijf plezier en prestatie bij elkaar komen. Daar werk ik, mijn team en onze professionals elke dag aan. In een goede sfeer kijken hoe het beter kan en dat ook voor elkaar krijgen. Dat geldt op individueel niveau, de professionele ontwikkeling van een consultant faciliteren, en op bedrijfsniveau. Het is zo gaaf als je dat terug krijgt direct of indirect.

Waar ik elke keer weer blij van word is wanneer ik zie hoe de consultants hun passie, kennis en kunde van het vak via de Le Blanc Academy overdragen aan onze vakgenoten.

Waarom is Le Blanc Advies partner geworden van Apeldoorn IT?
Le Blanc heeft een langdurige relatie met de ‘founding fathers’ van Apeldoorn IT, de Belastingdienst en het Kadaster. Wij werken graag mee met ieder initiatief om onze know-how in te brengen die leidt tot betere oplossingen en projecten. Hoewel de lokale arbeidsmarkt issues voor ons niet van belang zijn, zien wij wel de meerwaarde ervan.

Waar zit volgens jou de kracht van Apeldoorn IT?
Het is een mooi geheel van goede bedrijven. Voor ons is de kennisdeling en het netwerk belangrijk. Het horen van ervaringen van andere bedrijven werkt vaak inspirerend.

Welke rol speelt Le Blanc Advies hier in?
Le Blanc speelt een actieve rol in de kennisdeling. Bij veel kennissessie hebben wij een inbreng geleverd.

Hoe zie jij Apeldoorn IT en Le Blanc Advies over 5 jaar? Ambitie?
Over 5 jaar weet iedereen dat de beste business analisten en architecten te vinden zijn bij Le Blanc. En dat als je een goede of betere business analist of architect wil worden dat de Le Blanc Academy uitstekende leertrajecten biedt.

Met betrekking tot Apeldoorn IT ga ik geen uitspraak doen. Zodra ze mee kan bewegen met de veranderende behoefte van de leden is er bestaansrecht. Hoe die weg zal lopen dat zal de tijd uitwijzen.