marto

Marto Boes, voorzitter van Apeldoorn-IT aan het woord over Apeldoorn-IT en wat dit samenwerkingsverband voor het bedrijfsleven in Apeldoorn kan betekenen.

Apeldoorn-IT is een samenwerkingsverband van bedrijven in Apeldoorn waar de informatietechnologie een belangrijk deel van de bedrijfsvoering uitmaakt. Het is een uniek verbindend netwerk dat nu al bijna 20 jaar actief is. IT bedrijven of bedrijven met een grote IT afdeling vormen de primaire doelgroep, maar ook kleine IT bedrijven vanaf vijf werknemers, die IT als core business hebben behoren tot de doelgroep. Binnen Apeldoorn-IT zijn verschillende werkgroepen werkzaam rondom specifieke thema’s. Op dit moment zijn er zes werkgroepen bezig met de thema’s Mobiliteit, Kennis, Stage, Profilering, Crossovers en het Congres.

De stuurgroep van Apeldoorn-IT heeft recent heeft ambities herijkt en vastgelegd in een ambitiedocument.
Het netwerk zorgt voor verbinding van organisaties, kennisdeling en arbeidsmobiliteit binnen het vakgebied. Bedrijven weten elkaar te vinden, delen kennis met elkaar en zoeken de samenwerking met bedrijven in de sectoren Maak en Zorg. Het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen staat centraal.

Ik ben trots op het programma van het IT-congres. Het vormt een tastbaar bewijs voor de meerwaarde van Apeldoorn-IT voor Apeldoornse bedrijven en onderstreept gelijktijdig de samenwerking die we al op allerlei vlakken hebben gevonden.

Het congres is voor mij geslaagd als mensen nieuwe inzichten opdoen, als de deelnemers blij zijn dat ze er geweest zijn, als alle medewerkers die er niet bij waren achteraf spijt hebben dat ze niet gegaan zijn én als alle medewerkers die een bijdrage hebben geleverd trots zijn op hún congres!

Het Apeldoorn-IT congres op 3 november
Het is een congres van Apeldoornse IT-ers voor Apeldoornse IT-ers. Dé plek om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en kennis op te doen! Daarnaast is het een incentive voor de medewerkers die van hun werkgever het congres mogen bezoeken. Het Apeldoorn-IT congres wordt georganiseerd door Apeldoorn IT; hét netwerk van Apeldoornse bedrijven, overheid en kennisinstellingen met IT professionals. Samen maken zij zich sterk voor onderlinge kennisdeling en samenwerking in werving en loopbaangroei. Ook creëert Apeldoorn IT kansen voor jong talent.