Project omschrijving

Wij leggen de verbinding tussen business en ICT

Binnen organisaties volgen veranderingen elkaar continu op. Daarnaast wordt verwacht dat alles goed, snel en efficiënt blijft verlopen. De informatievoorziening is daarbij cruciaal. Logisch dus dat organisaties hoge eisen stellen aan hun informatievoorziening: goed, flexibel en dat tegen zo laag mogelijke kosten. Tegelijkertijd zien we dat business wensen en ICT-voorzieningen vaak niet goed op elkaar aansluiten en er onvoldoende focus is op het helder maken van de informatiebehoefte van de business.