Ik ben Joris van Aart, 47 jaar en sinds september 2015 clustermanager de Belastingdienst, Centrum voor Applicatieontwikkeling en –onderhoud Belastingdienst. Daar lever ik een bijdrage aan de uitdagingen die wij als IV keten op ons genomen hebben : het versnellen van de voortbrenging door multidisciplinaire samenwerking binnen de IV-keten. Mijn focus ligt hierbij op de personele kant van deze veranderingen.

Jij??
Ja, ook ik krijg het vaak te horen op verjaardagsfeestjes: “Werk jij bij de Belastingdienst? Maar wat doe “jij” nou eigenlijk bij de Belastingdienst?”

 

Excellent IT bedrijf
Mijn antwoord is altijd helder. Niet alleen ik, maar mijn collega’s en ik werken samen aan een missie. En deze missie komt voort vanuit het besef dat de Belastingdienst een sleutelpositie heeft in de maatschappij en wij daarin een ondernemend en excellent IT bedrijf willen zijn.”

Lerende werkomgeving
Het is een mooi streven, dat natuurlijk alleen maar succesvol kan zijn wanneer we dit met z’n allen doen. Met elkaar. En te beginnen met een werkomgeving waar je veel kunt leren. Want eigenlijk willen we toch allemaal bij de beste IT werkgever werken waar je iedere dag de keuze hebt om uit je comfortzone te stappen. En dat is in het kader van ontwikkeling eigenlijk best wel een luxe!

Agile werken binnen de IT van de Belastingdienst
Wij omarmen meer en meer het Agile werken en hiermee sluiten wij aan op de ontwikkelpraktijk buiten de Belastingdienst. Agile werken is buiten de Belastingdienst immers al steeds meer een standaard. Agile werken is een belangrijke manier voor ons om sneller resultaat te halen, met elkaar in teams en in samenwerking met de business. Het is een beweging die bottom up vanuit de teams is ontstaan en die door veel teams wordt opgepakt. Werkt dat ook altijd in de praktijk? Nee, ook bij ons is de praktijk weerbarstiger dan de theorie. Met name de schaal van de organisatie en de complexiteit van het IT landschap maken dat het bepaald geen blueprint aanpak is. Maar door bijvoorbeeld doelen en acties van het team te prioriteren en het werk voor de komende weken voorspelbaar te maken met een backlog, nemen we stappen in de goede richting.

Kennis delen
Binnen de IT van de Belastingdienst zijn meerdere werkgroepen met ieder hun eigen expertise. Maar wij leren ook veel van andere organisaties. Een kijkje in de keuken van een ander bedrijf is altijd zeer leerzaam en houdt ons scherp. Apeldoorn IT levert een grote bijdrage aan deze kennisdeling en samenwerking tussen de verschillende IT bedrijven in en rond Apeldoorn.

Dus niet alleen binnen mijn eigen organisatie maar ook daarbuiten geldt: “Teamwork makes the dream work!”