Manager Functioneel Beheer en Informatieanalyse | Gelre Ziekenhuizen

dec 10, 2021

 

De Afdeling

De kerntaken van de afdeling Informatievoorziening en Technologie (I&T) zijn het definiëren en uitvoeren van beleid op het gebied van (bestuurlijke) informatievoorziening. Zij ontwikkelt en beheert de geautomatiseerde informatiesystemen ten behoeve van de zorg- en bedrijfsondersteunende processen, zowel in de ziekenhuisorganisatie als in de zorgketen waar deze onderdeel van uitmaakt.

De I&T organisatie (ca. 90 fte) bestaat uit een drietal afdelingen: het CIO-office met ca. 10 medewerkers die op tactisch – strategisch niveau werken voor de vraagzijde naar IT oplossingen; de afdeling ICT, die de infrastructuur, netwerken en digitale werkplekken beheren en gebruikers van technologie ondersteunen; en de afdeling Functioneel Beheer en Informatieanalyse.

Deze afdeling, waarvoor we een manager zoeken, ondersteunt gebruikers en management van de zorg- en ondersteunende afdelingen bij het gebruik van de door haar beschikbaar gestelde ICT-middelen in hun werkzaamheden en adviseert de organisatie bij de te nemen keuzes van nieuwe informatiesystemen en de inrichting daarvan.

Binnen de afdeling onderkennen we een aantal teams met informatieanalist(en) en functioneel beheerder(s) die toegewezen zijn aan zgn. informatiedomeinen, waarin we het Gelre informatiesystemenlandschap hebben ingedeeld. Ieder informatiedomein heeft een zgn. domeineigenaar: een zorg-manager of bedrijfsvoering-manager die vanuit “de business” verantwoordelijk is voor het informatiemanagement binnen zijn / haar domein.

Werkzaamheden

De manager Functioneel Beheer en Informatieanalyse:

  • rapporteert hiërarchisch aan de CIO en heeft zitting in het MT van de afdeling I&T;
  • geeft hiërarchisch leiding aan de teams van informatieanalisten en functioneel beheerders (35 fte) die overigens ieder een coördinator / primus inter pares kennen;
  • samen met de domeineigenaren stuurt hij/zij de teams aan, waarbij de domeineigenaren voornamelijk functioneel aansturen;
  • is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de informatievoorziening op tactisch en operationeel niveau;
  • draagt hierbij zorg voor een organisatiebreed gestandaardiseerde werkwijze, ISM.

De manager Functioneel Beheer en Informatieanalyse heeft gedegen inzicht in de organisatie en haar doelstellingen, houdt zich op de hoogte van (markt)ontwikkelingen op het gebied van organisatie en informatievoorziening. De manager Functioneel Beheer en Informatieanalyse stuurt op integraliteit binnen de teams en de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de teams en de daarbinnen vallende aandachtsgebieden.

Functie eisen

De manager Functioneel Beheer en Informatieanalyse is zelfstandig, organisatie-sensitief, motiverend en klantgericht. Hij/zij functioneert op HBO+ niveau en heeft een opleidingsrichting bedrijfskunde/bestuurlijke informatiekunde of -informatica.

Medewerkers zien en horen van jou waar het om draait. Je legt makkelijk de link tussen de politiek-bestuurlijke wens, de maatschappelijke opgave en de vaardigheden binnen het team. Met toewijding en vanuit verbinding ben je in staat medewerkers mee te nemen in verander- en verbeterprocessen. Je inspireert, coacht en laat mensen hun kwaliteiten benutten. Je denkt en handelt team-overstijgend en maakt gebruik van kansen in deze snel veranderende wereld. Als persoon ben je in staat om met vertrouwen en aandacht, daadkrachtig en doortastend te sturen op het behalen van resultaten en gemaakte afspraken.

Een brede en ruime werkervaring is vereist in het informatiemanagement en in de samenhang van bedrijfsprocessen en informatievoorziening. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ruime ervaring binnen een zorg-/ziekenhuisorganisatie, is zelfstandig, organisatie-sensitief, motiverend en klantgericht. Hij/zij functioneert op HBO+ niveau en heeft een opleidingsrichting bedrijfskunde/bestuurlijke informatiekunde of -informatica.

Medewerkers zien en horen van jou waar het om draait. Het team, en overigens het gehele Gelre, staat voor een grote veranderopgave, zoals in 2022 de inrichting en implementatie van HiX 6.3, standard content. Je legt makkelijk de link tussen de politiek-bestuurlijke wens, de maatschappelijke opgave en de vaardigheden binnen het team. Met toewijding en vanuit verbinding ben je in staat medewerkers mee te nemen in verander- en verbeterprocessen. Je inspireert, coacht en laat mensen hun kwaliteiten benutten. Je denkt en handelt team-overstijgend en maakt gebruik van kansen in deze snel veranderende wereld. Als persoon ben je in staat om met vertrouwen en aandacht, daadkrachtig en doortastend te sturen op het behalen van resultaten en gemaakte afspraken.

Ons aanbod

  • Wij bieden een werkomgeving die volop in ontwikkeling is. Een uitdaging in een omgeving, waarin je dagelijks ervaart hoe belangrijk goede zorg is voor iedereen en het belang van een goede informatievoorziening daarbij;
  • De arbeidsvoorwaarden die wij je bieden, zijn conform de CAO ziekenhuizen;
  • Werken in Gelre betekent werken in de mooie, groene omgeving van de Veluwe. Alle voorzieningen die je mag verwachten zijn aanwezig. De locaties, Apeldoorn en Zutphen, zijn centraal gelegen en uitstekend bereikbaar via de A1, A50 en de N348;
  • We vinden het belangrijk dat je qua werk en privé goed in balans bent. Daarom houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen die je hebt ten aanzien van je werktijden en de werklocatie;
  • Daarnaast bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een ruime vakantieregeling, een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8,33%, premiekorting op je verzekeringen en een fiscaal aantrekkelijk meerkeuzesysteem, waarmee je spaart voor bijvoorbeeld een fiets, een tablet/smartphone of je sportschoolabonnement.

Organisatie

Gelre ziekenhuizen is een topklinische ziekenhuisorganisatie met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Daarnaast beschikt Gelre in Lochem, Doesburg, Dieren en Epe over buitenpoliklinieken en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn.  Met meer dan 3.600 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, wordt elke dag gewerkt aan een betere gezondheid voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre heeft recentelijk haar strategie voor de periode 2019-2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’.

Procedure

Wij moedigen je aan om snel te reageren, omdat wij ook op korte termijn de vacature wensen in te vullen.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Han van der Zee,  CIO en manager I&Tvia telefoonnummer 06-45376797
 

Blijf op de hoogte van
alle ontwikkelingen in Apeldoorn IT stad