Apeldoorn-IT wordt aangestuurd door een Stuurgroep bestaande uit een vertegenwoordiger per aangesloten organisatie. Hieronder de samenstelling van de Stuurgroep waarbij, indien beschikbaar, hun statement over Apeldoorn-IT:

“Het belang van een goed werkend lokaal netwerk om arbeidsmarkt vraagstukken op te lossen en kennis te delen is van onschatbare waarde (voor de medewerkers, de bedrijven en de stad). Met veel trots en plezier stop ik al jarenlang mijn energie in de stuurgroep.”
Marto Boes, directeur Mobiliteit Kadaster (voorzitter)

Als Kadaster zijn we al jaren partner binnen Apeldoorn-IT. Het platform is voor ons de plek om onze kennis te delen maar ook nieuwe kennis op te doen. Elkaar kennen en echt verbinden helpt ons als IT-bedrijven in Apeldoorn door te groeien.

Ruud Dijkman, Kadaster

Door gezamenlijk op te trekken kunnen we de lokale arbeidsmobiliteit vergroten en vormen we een aantrekkelijk werkgebied voor ICT-ers.

Andre Zandberg, Gelre Ziekenhuizen

Saab is al jaren partner van Apeldoorn IT, omdat we de ontwikkeling van ICT in Apeldoorn een warm hart toedragen, mede omdat een belangrijk aspect van ons werk de ontwikkeling van software is.

Jan Terlouw, Saab

De kracht van Apeldoorn IT zit in het besef bij deelnemers dat ze op hoofdlijnen voor dezelfde uitdagingen staan, elkaar daarin willen helpen en weten dat ze samen sterker staan.

Wietske Sikkes, Gemeente Apeldoorn

Ik mag helpen Apeldoorn op de kaart te zetten als ICT-stad en zodoende benadrukken dat Apeldoorn een mooie stad is om te wonen en te werken.

Perry Willering, Sector Directeur Sales B2B, KPN Corporate Market

Voor de Belastingdienst is Apeldoorn als ICT-delta in deze regio het kloppend hart op automatiseringsgebied. Daarom zijn wij een enthousiast en actief deelnemer aan Apeldoorn-IT.

Jan Polkerman, Belastingdienst

De verbinding tussen bedrijven en overheden is voor de lokale economie en voor Hollander techniek een essentiële schakel. Als kennisbedrijf willen we kennis delen, samenwerken en er ter inspiratie zijn voor elkaar. Apeldoorn-IT is het platform waar deze lijnen bij elkaar komen op een ongedwongen manier, zodat we als deelnemers succesvoller kunnen zijn dan losse individuen.

André Simonse, Hollander Techniek

Voor Luminis is het vanzelfsprekend dat we deelnemen aan dit initiatief. Om kennis te delen met elkaar, nieuwe mensen te ontmoeten en een rol te spelen in de IT binnen de Apeldoornse gemeenschap.

Jeroen Werner, Managing Director Luminis
Het verbinden van IT Professionals zodat kennis en kennissen makkelijker gedeeld worden is mijn motivatie mee te doen aan het Platform. Met het trekken van de groep die zorgt dat er weer een congres is dit jaar hoop ik het platform een boost voorwaarts te geven. Het verbreden van het platform is een doel wat wij ons als groep gesteld hebben.
Jan Hendriks, Quint