SMART CITY

Smart city groeit

Nieuwe technologie en IT-toepassingen kunnen helpen een stad leefbaarder te maken, dit gebeurt in Apeldoorn onder de noemer Smart City. Smart City is een thema dat veel sectoren en beleidsvelden raakt, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Partners en leden van Apeldoorn IT vinden dit belangrijk en dragen graag bij daar waar het kan.  

Het aanbod aan ‘smart’ oplossingen groeit snel. En deze oplossingen dringen steeds meer door in ons eigen leven. Vaak zonder dat we het ons realiseren. Denk aan slimme verkeerslichten of de fietsoversteek bij Centraal Beheer Achmea (de Bikescout). 

De gemeente Apeldoorn ziet Smart City Apeldoorn als een samenwerking tussen inwoners, bedrijven, onderwijs- en (kennis)instellingen en overheid door het toepassen van informatietechnologie om te zorgen voor een betere kwaliteit van leven in de gemeente Apeldoorn. En in deze samenwerking spelen partners en leden van Apeldoorn IT zeker een duidelijke rol. 

Wij houden jullie hier op de hoogte van Smart City initiatieven en projecten waar de aangesloten organisaties van Apeldoorn IT bij betrokken zijn. 

Smart City initiatieven en projecten

Thinkwise

HomerusBuiten

Het Kadaster en de gemeente Apeldoorn hebben een pilotproject uitgevoerd om bewoners van de Homerusstraat bewuster te maken van hun leefomgeving. Onder de naam HomerusBuiten zijn sensoren geplaatst in de straat en is een website gebouwd. Daarbij is data verzameld over de luchtkwaliteit en energieverbruik. De website bevat een combinatie van realtime data van zes sensoren die luchtkwaliteit en temperatuur meten en data over energieverbruik van individuele huishoudens. 

Ov-software

Bikescout

Centraal Beheer heeft in samenwerking met de gemeente Apeldoorn Bikescout geïnstalleerd ter hoogte van de inrit van het kantoor van Centraal Beheer. Bikescout is een systeem dat met led-licht in het wegdek waarschuwt voor naderende fietsers. Het doel is om de verkeersveiligheid bij de ingang van het kantoor te verbeteren. 

Thinkwise

SensRNet

Het sensorenregister moet inzicht geven in de locatie van sensoren in de openbare ruimte, welke data ze verzamelen en wie de eigenaar is. Momenteel zijn samenwerkende partijen bezig met de ontwikkeling van een zogenaamd ‘Minimal Viable Product’ van het register, dat SensRnet heet.

SensRNet is een samenwerking tussen een groot aantal gemeenten (G4, G40). Naast de gemeente Apeldoorn is ook het Kadaster nauw bij het project betrokken. 

Ov-software

Hack4Care

In november 2020 heeft de hackathon Hack4Care plaatsgevonden. Een aantal teams vanuit onderwijs (UT Twente, Saxion, ROC Aventus) en het bedrijfsleven kregen dilemma’s uit de zorg voorgelegd. Opdracht was om een slimme oplossing te bedenken om zodoende Zorg op Afstand te verbeteren. 

Door de COVID-maatregelen kon de hackathon niet fysiek plaatsvinden en hebben teams op afstand gewerkt aan hun oplossingen. De uiteindelijke winnaar was het team van de TU Twente, die een slimme oplossing bedacht hadden om wondverzorging op afstand te monitoren. Het team heeft een geldbedrag gewonnen om hun idee verder vorm te geven.  

“We moeten de krachten bundelen en veel meer kennis uitwisselen tussen overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met elkaar ontdekken wat we sámen willen bereiken en hoe dat het beste op elkaar aansluit.”

Wethouder Wim Willems Apeldoorn