Apeldoorn-IT organisatie

Apeldoorn IT is het netwerk van Apeldoornse bedrijven, overheid en kennisinstellingen met IT professionals. Samen maken zij zich sterk voor onderlinge kennisdeling en samenwerking in werving en loopbaangroei. Ook creëert Apeldoorn IT kansen voor jong talent.

Hoe is Apeldoorn IT georganiseerd?
Apeldoorn IT bestaat uit een stuurgroep, met daarin een afvaardiging van alle partners. Hier worden de strategische lijnen uitgezet voor het platform. De stuurgroep wordt ondersteund bij de activiteiten door de werkgroepen Mobiliteit, Kennis, Onderwijs & Stage, Cross-over, Congres en Profilering.

Het Apeldoorn-IT samenwerkingsverband bestaat uit de volgende bedrijven:

 • Gemeente Apeldoorn
 • Belastingdienst
 • Hollander Techniek
 • Kadaster
 • KPN IT Solutions
 • Le Blanc Advies
 • Luminis
 • Gelre Ziekenhuizen
 • Saab

Stuurgroep

Apeldoorn-IT wordt aangestuurd door een Stuurgroep bestaande uit een vertegenwoordiger per aangesloten organisatie. Zij bepalen het beleid dat wordt uitgevoerd door een aantal werkgroepen.

Lees meer over de Stuurgroep

 

Werkgroepen

Apeldoorn-IT heeft de volgende werkgroepen:

 • Werkgroep Kennis
 • Werkgroep Mobiliteit en Jong Talent
 • Werkgroep Stage & Onderwijs
 • Werkgroep Congres
 • Werkgroep Profilering

Lees meer over de actviteiten van deze werkgroepen