Samen staan we sterker

Over ons 

Het netwerk Apeldoorn IT zorgt voor verbinding van organisaties, kennisdeling en arbeidsmobiliteit. Daarnaast staan het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen en het verkennen van crossovers naar andere sectoren centraal. Apeldoorn IT is dus een echte netwerkorganisatie.  

De bedrijven die aangesloten zijn bij Apeldoorn IT vertonen grote verschillen in aard van de activiteiten, de grootte, de betrokkenheid bij Apeldoorn en de oorsprong. Mogelijk dragen die grote verschillen bij aan het grote belang dat alle bedrijven hechten aan dit unieke netwerk van IT bedrijven.  

aantrekkelijke_it_stad
digitale_veiligheid

Werkgroep Digitale Veiligheid 

Apeldoorn IT start een werkgroep Digitale Veiligheid. Deze groep is de gesprekspartner voor het kenniscentrum. Apeldoorn IT wil op deze manier input leveren aan de verdere vormgeving van het centrum en meedenken over het opleidingsprogramma en de wijze waarop samengewerkt kan worden met de Apeldoornse IT-bedrijven. Lees hier meer over digitale veiligheid in Apeldoorn. 

Lijkt het jou interessant om samen met jouw collega’s of met leden en partners van Apeldoorn IT ook eewerkgroep te starten? Alle initiatieven zijn welkom. Laat het ons weten via harrie@apeldoorn-it.nl 

Onze ambities

De stuurgroep heeft 6 ambities uitgesproken en hieraan concrete resultaatgebieden. De stuurgroep committeert zich aan gestelde resultaat gebieden. Niet iedere organisatie hecht evenveel belang aan de verschillende doeleinden. Dat is inherent aan het feit dat Apeldoorn IT vooral een netwerkorganisatie is.

Apeldoorn IT is een samenwerkingsverband bestaande uit partners en leden. Hieronder een korte opsomming van onze ambities:

Ontmoeten

Bij periodieke bijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten en thematische bijeenkomsten staat kennis delen centraal.

Arbeidsmarkt

Voor elk aangesloten bedrijf is een sterke IT arbeidsmarkt en daarbinnen voldoende mobiliteit in Apeldoorn van groot belang. We profileren Apeldoorn als aantrekkelijke IT stad om te werken en wonen. 

Kennisuitwisseling

Apeldoorn IT organiseert ervaringssessies, masterclasses en natuurlijk het tweejaarlijks congres om kennis met elkaar te delen. Ook kennissessies, die door leden worden georganiseerd, zijn een belangrijk middel voor kennisuitwisseling.

Apeldoorn als IT vestigingsplaats

Door een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor IT bedrijven wordt bijgedragen aan de andere ambities waar Apeldoorn IT voor staat. Meer werkgelegenheid, commerciële uitdagingen, kennisdelen en arbeidsmobiliteit worden allemaal bevorderd wanneer Apeldoorn als IT stad aantrekkelijk is.  

Netwerk

Het is van belang om het netwerk gezamenlijk relevant te houden, om aansluiting van partijen vast te houden. Inspirerende / verbindende / relevante thema’s zorgen voor een gevoel van ‘daar wil ik bij horen’.

Crossover

Versterking intersectoraal zorgt voor een goede basis en verbreding van de doelstelling van ons netwerk.  

Sluit je aan bij Apeldoorn IT

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden om je aan te sluiten bij Apeldoorn IT? Zie jij ook de voordelen?