Veelgebruikte begrippen

A

Additive Manufacturing

AM, ook wel bekend als 3D-printen, is een proces waarbij driedimensionale objecten worden gemaakt door laag voor laag materiaal toe te voegen.   

Adware

Software die ongewenste advertenties weergeeft en gebruikersgegevens verzamelt. 

Artificial Intelligence (AI)

Machine learning en algoritmen die kunnen worden gebruikt om gegevens te analyseren en patronen te herkennen.

Augmented Reality (AR)

Een technologie die digitale elementen toevoegt aan de fysieke wereld.

Autonomous Systems

Systemen die in staat zijn om taken uit te voeren zonder menselijke tussenkomst of begeleiding. Deze systemen maken gebruik van geavanceerde technologieën zoals  

Autonomous Vehicles

Voertuigen die zelfstandig kunnen rijden zonder menselijke interventie. 

B

Beacon-technologie

Een technologie waarmee IoT-apparaten kunnen worden geïdentificeerd en gelokaliseerd. 

Big Data

Grote hoeveelheden gegevens die door IoT-apparaten worden gegenereerd en kunnen worden gebruikt om inzichten te krijgen. 

Biometrie

Technologie die fysieke eigenschappen van personen, zoals vingerafdrukken of gezichtsherkenning, gebruikt om identiteit te verifiëren. 

Botnet

Een netwerk van geïnfecteerde computers die worden gebruikt voor kwaadaardige doeleinden, zoals het uitvoeren van DDoS-aanvallen. 

Business Intelligence

BI is een proces van het verzamelen, integreren, analyseren en presenteren van bedrijfsinformatie om organisaties te helpen betere beslissingen te nemen en hun prestaties te verbeteren.  

C

Chatbots

Een computerprogramma dat is ontworpen om menselijke conversaties te simuleren, vaak gebruikt voor klantenservice of hulp bij het navigeren van websites. 

Cloud computing

Het opslaan en verwerken van gegevens op afstand via een netwerk van servers. 

Computer Vision

Een gebied van Artificial Intelligence dat zich richt op de ontwikkeling van algoritmen die kunnen “zien” en “begrijpen” visuele informatie, zoals beelden en video’s. 

Cryptojacking

Een aanval waarbij kwaadwillenden de rekenkracht van computers gebruiken om cryptocurrency te mijnen zonder toestemming van de gebruiker. 

Cybercrime

Misdaad die wordt gepleegd via het internet, zoals hacking of phishing. 

D

Data analytics

Ook wel bekend als data-analyse is het proces van het onderzoeken van ruwe data om nuttige inzichten, conclusies en patronen te identificeren.  

Data Lakes

Een opslagsysteem dat wordt gebruikt om grote hoeveelheden ongestructureerde en gestructureerde gegevens op te slaan. In tegenstelling tot traditionele relationele databases, die vaak zijn ontworpen voor specifieke toepassingen en een gestructureerd gegevensmodel hebben, is een data lake ontworpen om gegevens op te slaan in hun oorspronkelijke, onbewerkte vorm. 

Datalek

Een beveiligingsincident waarbij persoonlijke gegevens worden blootgesteld aan onbevoegde partijen. 

Deep Learning

Een subset van machine learning waarbij algoritmen geïnspireerd zijn op de structuur en functies van het menselijk brein. 

Denial of Service (DoS)

Een aanval waarbij een website of netwerk wordt overspoeld met verkeer om het te overbelasten en ontoegankelijk te maken. 

Digital Twins

Een digitale replica van een fysiek object dat kan worden gebruikt voor analyse en simulatie. 

E

Edge computing

Het verwerken van gegevens op het apparaat zelf in plaats van deze naar een server te sturen. 

Encryptie

Het proces waarbij gegevens worden omgezet in een onleesbare code om deze te beveiligen tegen onbevoegde toegang. 

F

Firewall

Een apparaat of softwareprogramma dat verkeer tussen een computer of netwerk en het internet controleert en filtert om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 

G

GEO ICT

Geografische Informatie Technologie omvat het gebruik van technologieën voor het verzamelen, analyseren en presenteren van geografische gegevens. Dit kan informatie zijn over de locatie van objecten, wegen, gebouwen, steden en natuurlijke hulpbronnen. 

H

Hypersonic Technology

Een vorm van lucht- en ruimtevaarttechnologie die zich richt op het ontwikkelen en toepassen van voertuigen die in staat zijn om te vliegen of te manoeuvreren met snelheden boven Mach 5, oftewel vijf keer de snelheid van het geluid.  

I

Image Recognition

Een vorm van Computer Vision die zich richt op het identificeren van objecten, personen en andere kenmerken in afbeeldingen en video’s. 

Industriële IoT:

IoT-toepassingen in de industriële sector om processen te optimaliseren en kosten te besparen. 

Internet of Things (IoT)

Een netwerk van fysieke objecten die met het internet zijn verbonden en die gegevens kunnen verzamelen en delen. 

J

JIT (Just-in-Time) Compiler

Dit is een type compiler dat wordt gebruikt in programmeertalen zoals Java en C#. Het compileert de code niet voordat het programma wordt uitgevoerd, maar tijdens de uitvoering van het programma.  

JSON (JavaScript Object Notation)

Een lichtgewicht gegevensuitwisselingsformaat dat wordt gebruikt voor het overdragen van gestructureerde gegevens tussen verschillende systemen. Het is gebaseerd op JavaScript, maar kan worden gebruikt met veel verschillende programmeertalen en platforms.

JVM (Java Virtual Machine)

De JVM is een virtuele machine die wordt gebruikt om Java-programma’s uit te voeren. Het biedt een abstractielaag tussen de Java-code en het besturingssysteem, waardoor Java-code kan worden uitgevoerd op verschillende platforms zonder opnieuw te hoeven worden gecompileerd.  

K

Kubernetes

Een open-source platform voor het beheren van containergebaseerde applicaties. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld door Google en is nu ondergebracht bij de Cloud Native Computing Foundation 

L

Low Code

Low code is een aanpak voor softwareontwikkeling waarbij visuele interfaces en configuratie worden gebruikt in plaats van traditioneel programmeren. Low-code platforms bieden meestal voorgebouwde componenten, zoals gebruikersinterfaces, workflows en gegevensintegraties, die kunnen worden samengesteld via een drag-and-drop interface of configuratietools. 

M

Machine Learning

Het proces van computers om patronen te leren en te herkennen in gegevens zonder expliciete instructies te ontvangen. 

Machine-to-Machine (M2M):

Een directe communicatie tussen IoT-apparaten zonder menselijke tussenkomst. 

Malware

Schadelijke software die wordt gebruikt om computers te infecteren en gevoelige gegevens te stelen of beschadigen. 

 

Mechatronics

Een multidisciplinair vakgebied dat zich richt op de integratie van mechanische, elektronische en computertechnologieën om geavanceerde systemen te ontwerpen en te ontwikkelen.  
 

N

Narrowband IoT (NB-IoT)

Een communicatiestandaard die speciaal is ontworpen voor IoT-toepassingen. 

Natural Language Processing

Het vermogen van computers om menselijke taal te begrijpen, interpreteren en produceren. 

O

Object Detection

Een techniek binnen Computer Vision die gebruikt wordt om specifieke objecten te herkennen en te lokaliseren in afbeeldingen en video’s. 

P

Patches

Updates die worden uitgebracht door softwarefabrikanten om beveiligingsproblemen op te lossen. 

Phishing

Een vorm van oplichting waarbij aanvallers zich voordoen als een legitieme entiteit om persoonlijke informatie te verkrijgen. 

R

Ransomware

Schadelijke software die computers versleutelt en losgeld eist van de gebruiker om de gegevens te herstellen. 

Reinforcement Learning

Een type machine learning waarbij het algoritme leert door middel van beloningen en straffen die worden gegeven op basis van de acties die het neemt. 

Robotics

Het ontwerp en de ontwikkeling van machines die autonoom kunnen werken en taken kunnen uitvoeren die normaal gesproken door mensen worden uitgevoerd. 

S

Sensoren

Apparaten die informatie verzamelen over de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en beweging. 

Slimme steden

Steden die IoT-technologie gebruiken om verkeersstromen, stadsverlichting en andere openbare diensten te beheren. 

Smart Building

Een gebouw waarin IoT-technologie wordt gebruikt om de energie-efficiëntie te verbeteren en het onderhoud te optimaliseren. 

Smart Grid

Een elektriciteitsnetwerk dat IoT-technologie gebruikt om de distributie van energie te optimaliseren. 

Smart Logistics

Een IoT-toepassing in de logistiek om de efficiëntie van transport en opslag 

Sniffing

Een aanval waarbij een kwaadwillende het netwerk 

Social engineering

Het manipuleren van mensen om gevoelige informatie te verkrijgen. 

Supervised Learning

Een type machine learning waarbij het algoritme wordt getraind met gelabelde voorbeelden om een patroon te leren en te voorspellen. 

T

Transfer Learning

Een techniek in machine learning waarbij een algoritme dat getraind is voor een bepaalde taak, kan worden aangepast en gebruikt voor een andere, gerelateerde.

U

Unsupervised Learning

Een type machine learning waarbij het algoritme ongelabelde voorbeelden analyseert om patronen en relaties te ontdekken. 

V

Virtuele realiteit (VR)

Een technologie die een volledig digitale omgeving creëert. 

VPN

 Een virtueel privénetwerk dat wordt gebruikt om gegevens veilig te verzenden en te ontvangen via openbare netwerken zoals internet. 

Vulnerability

Een zwak punt in software of hardware dat kan worden misbruikt door kwaadwillenden. 

V

Zero-day exploit

Een aanval die gebruikmaakt van een beveiligingsprobleem dat nog niet bekend is bij de fabrikant. 

Blijf op de hoogte van
alle ontwikkelingen in Apeldoorn IT stad