De nieuwe digitale realiteit!

Welkom in jouw nieuwe wereld

Donderdag 23 november

Schouwburg Orpheus

08.00 - 18.30 uur

Gratis toegang

Apeldoorn Stad

De nieuwe digitale realiteit!

De nieuwe digitale realiteit verwijst naar de evolutie en impact van digitale technologieën op diverse aspecten van ons leven. Het omvat de verschuiving naar een meer verbonden en technologie-gedreven wereld, waarin digitale innovaties zoals kunstmatige intelligentie, virtual reality, blockchain, Internet of Things en cloud computing een steeds grotere rol spelen. Deze nieuwe realiteit heeft invloed op verschillende sectoren, waaronder communicatie, entertainment, gezondheidszorg, transport, onderwijs en nog veel meer. Het creëert nieuwe mogelijkheden, transformeert bedrijfsmodellen en verandert de manier waarop we werken, communiceren en leven.

Inschrijven kan vanaf nu!

Klaar om je agenda erbij te pakken voor 23 november? Ons programma is sprankelend en helemaal klaar om jou te inspireren! We hebben maar liefst 6 thema’s waar we al onze geweldige presentaties onder hebben gegroepeerd. Hieronder vind je een overzicht van alle boeiende sessies binnen elk thema. Maar dat is niet alles! Bij jouw inschrijving vragen we je om per tijdsvak 1 sessie van voorkeur te kiezen. In totaal willen we dus jouw vier favoriete sessies weten. Waarom? Omdat we rekening willen houden met jouw voorkeuren bij het indelen van de zalen. Het inschrijven begint nu en we willen dat jij erbij bent! Gaat je interesse uit naar een workshop? Dat kan natuurlijk. Echter, dan is het bijwonen van sessies op datzelfde tijdstip niet mogelijk. Spreekt voor zich denken wij.

Wacht niet langer, reserveer jouw plek en bereid je voor op een dag vol leerzame en boeiende ervaringen. De toekomst wacht op jou! Het hele programma bekijken? Dat kan hier: Programma Congres 2023

De sessies nader beschreven

Security & Risk

De menselijke factor in cyberweerbare organisaties – Saxion
Bruno Verweijen, Milou Kievik
Het aantal complexe cyberaanvallen neemt wereldwijd toe, maar het vermogen van organisaties om zichzelf hiertegen te beschermen blijft vaak achter. Hier moet wat aan gedaan worden! In deze presentatie zoomen we in op de rol van de mens bij het realiseren van cyberweerbaarheid, en gaan met deelnemers in gesprek over hun ervaringen met de menselijke factor als sleutel tot succes in het vergroten van de weerbaarheid tegen cyberincidenten. Daarbij bieden wij concrete handvatten vanuit praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek om medewerkers in hun kracht te zetten zodat zij hun organisatie kunnen helpen om weerbaarder te worden.

IT op het snijvlak van security en duurzaamheid – MCX
Johan van Veen
De wereld is continu in beweging en IT speelt daarin absoluut een rol. En daar waar zaken bewegen, wringt het geregeld. In deze presentatie komen vragen aan de orde over IT in relatie tot duurzaamheid en beveiliging in de hoop daar vanuit ons mooie vakgebied een bijdrage te kunnen leveren.

De presentatie legt een mogelijke relatie tussen IT en duurzaamheid en de rol die security daar eventueel in speelt.


Cybersecurity: actuele ontwikkelingen, AI, gevaar en kans – Bluebird & Hawk
Julian van Sijp, Maurice Scheijbeler, Ewoud van Bentem
Interactieve presentatie over actuele gebeurtenissen in cybersecurity, met uitstapjes naar Artificial Intelligence en de weerslag daarvan op veiligheid. En wordt de link gelegd naar de nieuwe NIS2 die er binnenkort aankomt


CEMA, Tactische cyberoperaties op het gevechtsveld – Ministerie van Defensie
Maj. Ing. PH. Masseling
Hoe veranderen militaire operaties met de komst van technologische ontwikkelingen. Cyber operaties als brenger van effecten en cyberoperaties (van de tegenstander) als dreiging. Hoe gaat de Koninklijke Landmacht om met deze kansen en bedreigingen.

Artificial Intelligence & Robotisering

De impact van AI op IT – Belastingdienst
Erik Kneppers
Artificial Intelliigence staat enorm in de belangstelling. Wat vormt daarvoor de aanleiding en welke technologische doorbraken liggen eraan ten grondslag. Er bestaat geen twijfel over dat AI een enorme impact gaat hebben op de maatschappij. Maar wat betekent dit voor IT en de professionals in deze sector.
Kunnen we nu al profiteren van de mogelijkheden die nieuwe AI-tools bieden? En welke stappen kunnen we momenteel al zetten?
In de presentatie wordt ingegaan om deze vragen en wordt de link gelegd naar de praktijk binnen de Belastingdienst.

 

Verbeter de toegang tot informatie met vraag-antwoordsystemen – Luminis
Jettro Coenradie, Daniel Spee
Ben je het zat dat klanten moeite hebben om de antwoorden te vinden die ze nodig hebben op jouw website? Zeg vaarwel tegen frustrerende zoekopdrachten en neem een stap in de wereld van AI. Kom naar onze presentatie over het vernieuwen van de klantbeleving met behulp van vraag-antwoordsystemen.
In deze presentatie nemen we je mee tijdens onze ontdekkingsreis langs de nieuwste ‘Generative AI’ tools en ‘Large Language Modellen’. Ontdek hoe ze de interactie van gebruikers met jouw online platform kunnen verbeteren.

 

Voorspellen van de instroom op de Intensive Care – Gelre Ziekenhuizen
Niala den Braber, Robert Winkel
In de presentatie wordt de aanpak besproken om te komen tot een voorspellingsmodel dat de instroom vanuit het ziekenhuis naar de IC aangeeft. Hierbij laten we zien welke uitdagingen  daarbij komen kijken en hoe we die hebben aangepakt.
Tevens geven we aan wat een Data & Analytics afdeling binnen een ziekenhuis kan doen om bij te dragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

 

Digitale transformatie op naar 2025 – VolkerWessels Telecom
Harold Smeeman
De spreker neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Disruptie is het nieuwe normaal en de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden neemt dagelijks toe.
Nieuwe technologie zal impact hebben op alles wat we doen. Ontwikkelingen zoals IoT, 5G en zelfrijdende auto’s zorgen voor nog meer vraag naar slimme en betrouwbare infrastructuren.
Nieuwe mogelijkheden en businessmodellen ontstaan en organisaties moeten klaar worden gemaakt voor de toekomst.

Big Data & Cloud

The Good, the Bad and the Ugly data – Luminis
Jettro Coenradie
Deze presentatie gaat over strategieën voor het identificeren van lelijke data en hoe we tegelijkertijd de invloed van slechte gegevens kunnen verwijderen. We tonen data cleaning, validatie, transformatie en presentatietechnieken om lelijke data om te zetten in goede data. We verwijderen slechte data en halen waarde uit de goede data.

 

De Knowledge Graph – Kadaster
Erwin Folmer
Interoperabele data is belangrijk. En iedereen moet in staat zijn om met data (analyse) aan de slag te gaan. Gedemonstreerd wordt hoe verschillende grote datasets via een Knowledge Graph (Linked Data) toegankelijk kunnen worden gemaakt. We laten daarbij ook zien hoe met behulp van AI, vragen gesteld in natuurlijke taal omgezet worden naar queries op deze knowledge graph.

 

Datagedreven werken en organisatieontwikkeling – Gemeente Apeldoorn
Gerwin den Besten, Pieter Vermeij
Gemeente Apeldoorn is in het kader van zijn vernieuwde iVisie bezig om het datagedreven werken in de organisatie naar een hoger plan te trekken. Dat doen we aan de hand van een waardeketen benadering. Hoe geef je de doorontwikkeling van een bestaand team vorm? Welke rollen voeg je toe en hoe zorg je ervoor dat deze niet conflicteren met de bestaande functies in je team? In de presentatie neemt de spreker je mee in de reis die hij met zijn team aan het maken is.

 

Datagedreven werken en waardeketenperspectief – Gemeente Apeldoorn
Gerwin den Besten, Pieter Vermeij
Het maken van dataproducten is vaak een zoekend en tijdrovend proces. Het moet sneller en de impact groter. Op basis van de ervaringen die Apeldoorn de afgelopen jaren heeft opgedaan wordt een beeld geschetst van welke verbeteringen Apeldoorn komende jaren wil doorvoeren in hoe de waardeketen voor dataproducten op dit moment is georganiseerd. Het “waardeketenperspectief” helpt om scherp te krijgen waar de meeste winst te behalen is.

Apeldoorn JUG

Datahub voor dummies – Kadaster
Cor Switzer
In de presentatie wordt behandeld hoe we als team een kadaster brede oplossing bieden voor het centraal en generiek persisteren en verstrekken van data. Hierin komt naar voren waarom dit nodig was welke keuzes er zijn gemaakt en hoe we tot een oplossing zijn gekomen.

 

Kubernetes Native Development Workflow – Belastingdienst
Peter Keereweer
In deze presentatie worden er verschillende technieken besproken om een Kubernetes native development workflow in te richten met behulp van diverse tools. Voor een developer is het een goede gewoonte om eerst goed na te denken over de development workflow.  Dit zal veel frustraties voorkomen tijdens het ontwikkelproces. Door de sterke focus op microservices en het draaien van microservices in de cloud is de development workflow sterk aan verandering onderhevig. Deze presentatie zal enerzijds proberen een overzicht te creëren van de vele beschikbare tools. Anderzijds zal er speciale aandacht zijn voor de inner-loop workflow die een developer zo snel als mogelijk wil hebben.

 

Accelerate DevOps using AWS CDK – Luminis
Randy Vroegop
Je bent een geweldige ontwikkelaar! Laten we DevOps nu op de juiste manier omarmen! Het doel van deze presentatie is om een volledig serverloze, gebeurtenisgestuurde toepassing te bouwen met behulp van code voor zowel toepassingslogica als infrastructuur. Na deze sessie kunt je zelf experimenteren met CDK en realiseer je je hoe weinig moeite het kost om een implementaties te automatiseren. We zullen AWS CDK verkennen, een tool die is ontworpen om implementaties te automatiseren. Er is geen AWS-, CDK- of IAC-kennis (Infrastructure as Code) vereist. Als je echter AWS-kennis hebt, maar weinig CDK-ervaring, is dit ook een uitstekend startpunt om je vaardigheden uit te breiden.

 

Haal meer uit AI door optimale prompts – Betabit
Jelle Fremery
Generative AI is kunstmatige intelligentie die teksten, plaatjes of zelfs video’s kan genereren. NLP staat voor natural language processing, het verwerken van natuurlijke taal. Momenteel het bekendste voorbeeld van de generative AI/NLP context is ChatGPT. Binnen die context is een prompt een instructie voor een model. Hoe beter je prompt aansluit op je wensen, hoe beter de output die het model voor je kan genereren. Prompt engineering is een techniek waarmee prompts kan ontwerpen en optimaliseren. Het verbetert de precisie en relevantie van de responses van het model waarop je engineert.
De focus van de presentatie is om duidelijk maken wanneer en waarom je prompt engineering nodig hebt als bedrijf, als product team, als developer. Ook gaan we dieper in op het hoe, via een demo van de mogelijkheden binnen Microsoft Azure.

Applicatie ontwikkeling

Kwaliteit Software Engineers en ChatGPT – OVSoftware
Mark Wolffenbuttel
We behandelen het onderwerp software kwaliteit van een legacy system tot het gebruik van ChatGTP om code te generen en fouten te behandelen

 

Ontwikkelen foutloze software mbv lowcode – Thinkwise
Jasper Kloost
Ben jij wel klaar met het continu oplossen van bugs? Besteed jij je tijd liever aan het ontwikkelen van nieuwe features en applicaties? De unieke combinatie van Model Driven Development en Runtime Interpretation van lowcode oplossingen (zoals het Thinkwise Platform) stelt je in staat om foutloze applicaties te creëren, factoren sneller, met maximale focus op de toegevoegde waarde voor je klant. En niet alleen kleine apps, maar juist ook grote en complexe enterprise applicaties.
Ontdek niet alleen hoe dit werkt, maar ook welke uitdagingen dit geeft, op welke manieren we bij Thinkwise de kwaliteit bewaken, en welke rol AI hierin speelt.

 

Lessons learned in de ontwikkeling en het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet – Kadaster
In de presentatie geven we in inkijkje hoe we vanuit het Kadaster de afgelopen ruim 7 jaar, samen met Rijkswaterstaat en KOOP gebouwd hebben aan de landelijke voorziening voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. We gaan zowel in op de vorm van samenwerking als ook de uitdagingen waar we in de techniek tegenaan zijn gelopen (op hoofdlijnen) en hoe we daar een weg in gevonden hebben en soms nog steeds aan het vinden zijn.

 

Applicatiemanagement in het hedendaagse digitale ecosysteem – BiSLSmart
Rob Akershoek
Veel IT-organisaties worstelen nog steeds met het managen en optimaliseren van het portfolio aan applicaties. Het applicatie-landschap is de afgelopen jaren steeds complexer geworden, met meer componenten, onderlinge afhankelijkheden (API’s en integraties) en een toenemend aantal betrokken leveranciers.
Daartegenover staat dat de eisen die worden gesteld aan de IT-organisatie enorm zijn toegenomen. Denk aan meer wendbaarheid en slagvaardigheid zodat men sneller kan inspelen op benodigde veranderingen en nieuwe wensen van de business. Maar tegelijkertijd ook verbeteren kosten-efficiency, kwaliteit, zorgdragen voor continuïteit, verminderen van security-risico’s (cybersecurity), en borgen van de steeds vergaande compliance-requirements.
Een integrale aanpak voor applicatie-management is noodzakelijk om weer grip te krijgen op de IT-dienstverlening. Deze presentatie zal ingaan op hoe ALS 3 kan helpen de IT-organisatie op een hoger niveau te brengen.

Sustainability Leren & Ontwikkelen

Sustainable Platform Engineering for business critical applications – OVsoftware
Jeroen van der Stelt
In deze presentatie bespreken we wat er nodig is om (software) platformen duurzaam op te zetten zodat ze voor de lange termijn de kritische business processen ondersteunen en hoe deze preventief te onderhouden, waarmee incidenten en technical debt voorkomen kunnen worden.

 

IT & Duurzaamheid – Belastingdienst
Maarten Bles, Rob van der Beek, Jochem van den Berg
Duurzaamheid kent een groeiende belangstelling in het algemeen en binnen de IT-sector in het bijzonder. De wereldwijde digitalisering is een continu proces waardoor de voetafdruk nog steeds aanzienlijk groeit. Genoeg aanleiding om duurzamere keuzes te maken in de ontwikkeling, aanschaf en onderhoud van software en hardware.

Binnen de Belastingdienst zijn de datacenters de voornaamste energieverbruikers. Maar om hoeveel energie gaat het? En welke duurzame keuzes maken we om de voetafdruk te beperken? Wat zijn hierbij de uitdagingen waar we tegen aanlopen?
De sessie geeft inzicht in de wijze waarop de rijksbrede duurzaamheidsdoelen worden vertaald naar de Belastingdienst IV, inclusief de successen en de uitdagingen.

We zijn ook erg benieuwd naar de ervaringen van andere organisaties in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Daarom zal er ook voldoende ruimte zijn voor interactie, mede met behulp van prikkelende stellingen.

 

Software is (h)eating the world – Luminis
Steef Burghouts
Een decennium geleden schreef Marc Andreessen een beroemde vooruitziende bewering dat ‘software de wereld opeet’. Natuurlijk had hij gelijk, maar deze verstoring van traditionele bedrijven veroorzaakte ook een steeds groeiend aantal hyperscale datacenters over de hele wereld, wat resulteert in een toenemende hoeveelheid koolstofuitstoot naar het milieu. Hoewel we als softwareontwikkelaars beperkte controle hebben over de impact van de daadwerkelijke hardware, hebben we wel een aanzienlijke impact op de software die op de servers draait, berekende een Franse denktank in 2017 dat 55% van de digitale uitstoot afkomstig is van software. Maar om daadwerkelijk impact te hebben, moeten we onze mindset veranderen bij het ontwikkelen van onze software. In deze presentatie geef ik je de munitie om deze mindset te veranderen en geef ik praktische tips die je morgen in de praktijk kunt brengen om de wereld een betere plek te maken.

 

 

De workshops nader beschreven

Stap binnen in de boeiende wereld van cyberbeveiliging en machine learning! Of je nu een nieuwsgierige beginner bent, je eigen online veiligheid wilt verbeteren of een inkijkje in de kracht van algoritmen en gegevensanalyse wilt hebben, deze workshops zullen je onderdompelen in een opwindende reis vol kennis en inzicht. Kies je voor een workshop in de ochtend, of juist in de middag, of misschien wel allebei? Meld je hieronder aan. 

LET OP: de workshop ‘Hacken voor beginners’ is al VOL! Hier kan je je niet meer voor aanmelden. 

 

Workshop Machine Learning - Luminis - 11:00-12:40

Machine learning – maximaal 30 deelnemers
Luminis – Lutske de Leeuw

11:00 uur – 12:40 uur

In deze workshop zullen we de basisprincipes van machine learning verkennen en richtlijnen geven over hoe je aan de slag kunt gaan met het bouwen van machine learning-modellen. We zullen ingaan op de belangrijkste stappen die betrokken zijn bij het bouwen van een machine learning-model, te beginnen met het definiëren van het probleem en het verzamelen en voorbewerken van de gegevens. Aan het einde van de presentatie moet het publiek een goed begrip hebben van de basisprincipes van machine learning en de belangrijkste stappen die betrokken zijn bij het bouwen van een effectief machine learning-model.

Nu inschrijven voor dit event

 

We gebruiken dit opgegeven mailadres voor toekomstige Apeldoorn IT events in overeenstemming met de AVG

Prominente sprekers

Maak kennis met onze keynotes sprekers, allen bevlogen technologieliefhebbers die al van jongs af aan gefascineerd zijn door de impact van nieuwe technologieën op ons dagelijks leven.

Vincent Everts

Vincent Everts

Ben van der Burg

Ben van der Burg

In het kort over Vincent Everts
Hij is een ware gadget fanaat, test deze op alle fronten en kijkt graag naar de mogelijkheden die deze bieden in organisaties. Hij is een man van vele interesses en probeert van alle trends in technologieland op de hoogte te blijven. Naast het geven van presentaties, brainstorms en strategie sessies haalt hij ook voldoening uit het ‘echte’ ondernemen, schrijven van columns en maken van videoreportages.

In het kort over Ben van der Burg
Ben van der Burg is Commercieel Directeur bij Triple. Triple ontwikkelt applicaties voor de mobiele telefoon, ontwikkelt VR-software en bouwt AI-oplossingen. Hij maakt een podcast over technologie en heeft een wekelijkse column op BNR nieuwsradio. Verder wordt hij regelmatig gevraagd als commentator. Ben is een specialist in het uitrollen van digitale innovaties en het formuleren van digitale strategie.