Kadaster

Het Kadaster is met haar IT directie al vele jaren gevestigd in Apeldoorn. Kadaster is een partner van Apeldoorn IT van het eerste uur. Apeldoorn als IT stad aantrekkelijk maken, dat was destijds de voornaamste reden om aan te sluiten. Met als doel het aantrekken van personeel. In de loop der jaren zijn daar verschillende redenen bijgekomen namelijk mobiliteit en kennisdeling. Door gezamenlijk op te trekken en kennis te delen wordt de lokale arbeidsmobiliteit vergroot en wordt er een aantrekkelijk werkgebied voor IT’ers gevormd. Deze redenen staan na jaren nog steeds overeind. Maar ook gezien de trend naar meer denken in platforms en ketens ziet het Kadaster dat het platform Apeldoorn IT heel relevant is op het gebied van innovatie. Als middelgrote werkgever in de stad vindt het Kadaster het ook heel normaal iets terug te geven aan de gemeente waar je gevestigd bent. Het Kadaster is een stabiele factor en een actief partner binnen het platform. Doordat het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan is zit ze zeer onafhankelijk in het platform. Het Kadaster ziet Apeldoorn in de toekomst als het nieuwe Silicon Veluwe van Nederland met een focus op bijvoorbeeld het test -of simulatiecentrum van Nederland.

Kort over het Kadaster Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over vastgoed in Nederland; waar ligt het, wat is het, wie is de eigenaar en rust er hypotheek op? Ook registreren ze de eigendom van schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Haar wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft.

 

Kijk voor het actuele vacature overzicht op: https://werkenbijhetkadaster.nl/