Project omschrijving

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) uit de brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio) en de multidisciplinaire afdeling Crisisbeheersing. Zij heeft één missie: Samen werken aan veiligheid. Onze belangrijkste doelen zijn het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises, en herstel na een ontwrichte situatie. Dit doen wij samen met partners als politie, ambulance, gemeenten, Defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, nutsbedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, terreinbeheerders en natuurorganisaties.